Wszystko do rozliczenia PIT


Twój praktyczny i przejrzysty PIT


Wybierz interesującą Cię kategorię - łatwo znajdziesz porady i wskazówki niezbędne do rozliczenia podatku!
Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.
 • Błędu zdarzają się każdemu, nawet najlepszym. Co więcej, gdy zlecasz wypełnienie deklaracji rocznych PITy w biurze rachunkowym również nie masz stuprocentowej pewności, że rozliczenie roczne będzie dokonane bezbłędnie. Tym bardziej, że przecież osoba wypełniająca PIT może nie mieć świadomości, że nie przekazałeś jej wszystkich informacji o swoich ubiegłorocznych przychodach i ewentualnie kosztach ich uzyskania. Na szczęście, istnieje korekta rocznego PIT, która pozwoli naprostować wszystkie błędy, jakie popełniliśmy - w świadomy lub nieświadomy sposób w swoim zeznaniu składanym na ręce fiskusa. Kto ma prawo do korekty i jak z takiego uprawnienia w praktyce w ogóle skorzystać? Zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika, a bezbłędnie poradzisz sobie z korektą deklaracji rocznej PIT, która trafiła już do urzędu skarbowego.czytaj dalej

 • W kwietniu 2017 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Celem ustawodawcy jest zmniejszenie nadużyć ze strony podatników funkcjonujących w tej branży. Szara strefa dzięki nowym przepisom ma zostać zdecydowanie ograniczona. Nowelizacja wprowadza w życie nowe podatki, ale nie tylko. Umożliwi organom państwowym dokonywanie blokad stron internetowych, jeśli zostaną na nich wykryte nielegalne gry hazardowe. Co to wszystko oznacza dla samych podatników?czytaj dalej

 • Osoby lokujące swoje oszczędności na lokatach bankowych, inwestują je w najbezpieczniejszy sposób. Lokaty bankowe są bowiem objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie kłopotów finansowych banku, to fundusz wypłaca środki ulokowane na lokatach klientom. Wszystkie odsetki z lokat bankowych, niezależnie od okresu ich trwania, wysokości oprocentowania w skali roku, czy typu lokaty, są objęte opodatkowaniem. Inwestorzy płacą podatki za pośrednictwem płatnika, którym jest bank wypłacający na rzecz swoich klientów odsetki pomniejszone o podatek Belki. Czy jest to taka sama danina jak podatek giełdowy?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.
 • Preferencyjny, wspólny Pit małżeństwa sam w sobie pozwala na zoptymalizowanie wysokości zobowiązania podatkowego PIT. Druk PIT składany w taki sposób zmniejsza w wielu przypadkach obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie, małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą zastosować określone ulgi podatkowe. Jakie?czytaj dalej

 • Podarowanie siostrze czy bratu pewnej kwoty pieniędzy czy na przykład cennego telewizora, powinno być rozpatrywane w kategoriach darowizny na gruncie przepisów podatkowych. Należy mieć wówczas świadomość, że darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie w każdym przypadku podatek od darowizny rzeczywiście będzie odprowadzany na konto Urzędu Skarbowego. Może nie być on wymagany, jeśli obdarowany pozyskał darowiznę od osoby bliskiej z rodziny, np. od rodzeństwa. Kwalifikowane jest to wtedy do zwolnienia podatkowego. Na jakich zasadach jest ono przyznawane i czy rodzeństwo przyrodnie również będzie mogło z niego skorzystać?czytaj dalej

 • Małżeństwa mają możliwość skorzystania z preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Polega ona na tym, że PIT małżeństwa składany jest wspólnie. Formularz Pit w takiej sytuacji wypełniany jest z uwzględnieniem danych osobowych obu współmałżonków oraz ich dochodów z poprzedniego roku podatkowego, za który dokonują rozliczenia. Ale jak wypełnić po raz pierwszy wspólny PIT (gdy jest się młodym małżeństwem) i jakie warunki należy przy tym spełnić?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.
 • Dochody można pozyskiwać z różnych źródeł, podlegających lub nie - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Między innymi dochody te mogą pochodzić z tzw. gry giełdowej, czyli obracania na giełdzie papierami wartościowymi. Sam zakup akcji czy udziałów w spółce giełdowej nie przyniesie dochodu inwestorowi i z tego tytułu nie będzie on zobowiązany do rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego. Jeśli jednak sprzeda papiery wartościowe z zyskiem, to za dany rok podatkowy będzie musiał już ująć takie dochody, tj. różnicę pomiędzy przychodem z giełdy a kosztem jego uzyskania, w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Jak opodatkowane są dochody z giełdy i na jakim formularzu podatkowym należy je rozliczać?czytaj dalej

 • Podatnicy przy rozliczaniu się z fiskusem muszą obliczyć podatek należny od źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania mogą być dochody podatnika, albo przychody. Z pierwszym przypadkiem mamy m.in. do czynienia w przypadku, gdy pit podatnika składany jest w związku z opodatkowaniem skalą podatkową i podatkiem liniowym. Wówczas Pity podatnicy składają na drukach PIT-36, PIT-37 lub PIT-36L. Takie formularze PIT pozwalają na skorzystanie z obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. W niektórych przypadkach będą to mogły być zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Ile wyniosą takie koszty w odniesieniu do różnych grup podatników?czytaj dalej

 • Pobieranie świadczeń  rodzinnych, w tym zasiłków, wymusza na podatnikach zastanowienie się, czy taki dodatkowy dochód, bez względu na wysokość świadczenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też rozliczenie podatkowe PIT nie musi go uwzględniać. Czy świadczenia rodzinne są na podstawie ustawy podatkowej wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.
 • Osoby prowadzące w Polsce pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wybrać jedną z czterech metod rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z nich jest karta podatkowa. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na takie rozliczenie roczne z podatku dochodowego, to jako kartowicz wypełnia je, korzystając z odpowiedniego druku. Jest to formularz PIT-16A, zaś deklaracja PIT kartowicza powinna być złożona w Urzędzie Skarbowym w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego.czytaj dalej

 • Przedsiębiorcy prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pozarolniczą działalność gospodarczą muszą wybrać jedną z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z możliwości jest podatek liniowy, a przedsiębiorcy opodatkowani w ten sposób wypełniają jako roczne rozliczenie podatkowe druk Pit-36L. Ich formularze PITy są składane we właściwych urzędach skarbowych w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Co jest podstawą opodatkowania przy podatku liniowym? Czy liniowcy mają prawo do skorzystania w swoich rozliczeniach rocznych z ulg i preferencji w opodatkowaniu?czytaj dalej

 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przedsiębiorcy mogą kupować dla swoich kontrahentów symboliczne podarunki. Kwestią sporną pozostaje, w jaki sposób takie prezenty, i czy w ogóle, wpływają na podatek dochodowy od osób fizycznych, jaki opłaca przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Czy podatki firmy będą mogły uwzględnić w kosztach podatkowych wydatki na prezenty dla kontrahentów? Jak będzie wyglądało wówczas rozliczenie roczne przedsiębiorcy?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!
 • Błędu zdarzają się każdemu, nawet najlepszym. Co więcej, gdy zlecasz wypełnienie deklaracji rocznych PITy w biurze rachunkowym również nie masz stuprocentowej pewności, że rozliczenie roczne będzie dokonane bezbłędnie. Tym bardziej, że przecież osoba wypełniająca PIT może nie mieć świadomości, że nie przekazałeś jej wszystkich informacji o swoich ubiegłorocznych przychodach i ewentualnie kosztach ich uzyskania. Na szczęście, istnieje korekta rocznego PIT, która pozwoli naprostować wszystkie błędy, jakie popełniliśmy - w świadomy lub nieświadomy sposób w swoim zeznaniu składanym na ręce fiskusa. Kto ma prawo do korekty i jak z takiego uprawnienia w praktyce w ogóle skorzystać? Zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika, a bezbłędnie poradzisz sobie z korektą deklaracji rocznej PIT, która trafiła już do urzędu skarbowego.czytaj dalej

 • Emeryci pozyskują w Polsce świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego muszą rozliczać się z fiskusem, składając rozliczenie PIT emeryta. Czy w takim zeznaniu podatkowym istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych, wśród których znajdzie się ulga na Internet? Czy ulga internetowa w ogóle ma jeszcze zastosowanie w rozliczeniach rocznych polskich podatników?czytaj dalej

 • Podarowanie siostrze czy bratu pewnej kwoty pieniędzy czy na przykład cennego telewizora, powinno być rozpatrywane w kategoriach darowizny na gruncie przepisów podatkowych. Należy mieć wówczas świadomość, że darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie w każdym przypadku podatek od darowizny rzeczywiście będzie odprowadzany na konto Urzędu Skarbowego. Może nie być on wymagany, jeśli obdarowany pozyskał darowiznę od osoby bliskiej z rodziny, np. od rodzeństwa. Kwalifikowane jest to wtedy do zwolnienia podatkowego. Na jakich zasadach jest ono przyznawane i czy rodzeństwo przyrodnie również będzie mogło z niego skorzystać?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?
 • Preferencyjny, wspólny Pit małżeństwa sam w sobie pozwala na zoptymalizowanie wysokości zobowiązania podatkowego PIT. Druk PIT składany w taki sposób zmniejsza w wielu przypadkach obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie, małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą zastosować określone ulgi podatkowe. Jakie?czytaj dalej

 • Jedną z najczęściej stosowanych w Polsce ulg podatkowych pozostaje ulga na dziecko. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo określa, w jakich przypadkach ulga ta jest możliwa do zastosowania. Generalnie, PIT z ulgą rodzinną składa w Urzędzie Skarbowym rodzic lub rodzice, opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy, którzy spełniają kryterium dochodowe i opiekowali się dzieckiem przez co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Czy jednak zarobki małoletniego dziecka, na przykład z tytułu wykonywania wakacyjnej pracy na umowę zlecenie, likwidują możliwość zastosowania w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT ulgi na dziecko?czytaj dalej

 • Zwrot podatku dla podatnika z tytułu rocznego rozliczenia podatkowego może być dokonany w związku z zastosowaniem różnych ulg i preferencji podatkowych. Jedną z nich jest ulga na dziecko. Deklaracja podatkowa roczna, która ujmuje taką ulgę pozwala na odliczenie określonej kwoty, której wysokość zależy od liczby wychowywanych dzieci w rodzinie. Jakie formularze PITy z ulgą rodzinną można złożyć? Czy każde rozliczenie roczne PIT podatnika wychowującego i sprawującego opiekę nad dzieckiem może uwzględniać ulgę rodzinną?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły