Wszystko do rozliczenia PIT


Twój praktyczny i przejrzysty PIT


Wybierz interesującą Cię kategorię - łatwo znajdziesz porady i wskazówki niezbędne do rozliczenia podatku!
Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.
 • Sprzedaż mieszkania rozumiana jako odpłatne zbycie nieruchomości, powoduje pewne konsekwencje w zakresie podatku PIT. Jako właściciel sprzedający nieruchomość będziesz musiał najpewniej ująć kwotę uzyskaną ze sprzedaży w swoim rozliczeniu rocznym i zapłacić od niej należny fiskusowi podatek. Sprawdź jednak z nami, w jakich przypadkach unikniesz odprowadzania na rzecz urzędu skarbowego wysokiej kwoty tytułem podatku za sprzedaż własnego mieszkania.czytaj dalej

 • Podatek dochodowy opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Podatnicy będący osobami prawnymi płacą jednak podatki CIT, zamiast PIT. W ten sposób opodatkowanie dotyczy między innymi spółek. Każdy podatnik podatku CIT musi także składać w urzędzie skarbowym właściwe deklaracje podatkowe, podobnie jak podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. Jakie zmiany w wysokości podatku CIT zamierza wprowadzić Irlandia Północna i jaki system podatkowy obowiązuje w Polsce w przypadku podatku od osób prawnych?czytaj dalej

 • Podatek leśny jest jednym z podatków bezpośrednich, jakie obowiązują w Polsce. Swoją konstrukcją przypomina nieco podatek rolny. Przedstawiamy w niniejszym artykule, kto zobowiązany jest do uiszczania podatku leśnego i w jakich terminach należy dokonać takiej płatności.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.
 • Status samotnego rodzica przyznany podatnikowi pozwala na preferencyjne rozliczenie podatkowe. Dla jego przyznania wystarczy, że podatnik - samotna matka lub samotny ojciec dziecka, złoży rozliczenie PIT-37 lub PIT-36 na zasadach właściwych dla takiej preferencji. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze fiskus w ten sam sposób będzie postrzegał samotne rodzicielstwo, jak my. Warto więc sprawdzić w przepisach ustawy o PIT, jakie warunki musi spełniać rodzic, aby samotnym rodzicem móc być w świetle rozliczeń podatkowych.czytaj dalej

 • Wspólne konto bankowe to częsta praktyka w przypadku małżonków ze wspólnością majątkową małżeńską. Pytanie tylko, czy widniejące na takim rachunku kwoty mogą być interpretowane przez fiskusa jako darowizna? Czy będę musiał wykazać w swoim PIT takie kwoty i opłacić podatek od darowizny? Niekoniecznie.czytaj dalej

 • Program prorodzinny, wspierający osoby wychowujące dziecko lub dzieci - Rodzina 500+ był czołowym pomysłem wyborczy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rządzący dotrzymali danego w kampanii słowa i wprowadzili w życie projekt umożliwiający rodzicom pobieranie po 500 zł miesięcznie na dziecko. Początkowo do świadczenia mieli być upoważnieni wszyscy rodzice - pary małżeńskie, związki partnerskie, a także wdowy, wdowcy, rozwódki, rozwodnicy i samotni rodzice. Obecnie 500+ na pierwsze dziecko otrzymują tylko ci rodzice dzieci, którzy spełniają kryteria dochodowe - wynosi ono 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Pozostali otrzymują świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na wysokość dochodów. Czy świadczenie 500+ musi być rozliczone w ramach podatku PIT? Czy rozliczenie roczne rodzica będzie ujmowało je w gronie jego przychodów?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.
 • Najem prywatny powoduje, że powstaje po stronie osoby wynajmującej mieszkanie - właściciela danej nieruchomości, przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek od najmu w takim przypadku może być odprowadzany do urzędu skarbowego za pomocą dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt przy najmie prywatnym powoduje, że podatnik ma obowiązek rozliczenia się z wykorzystaniem druku PIT-28. Czy można złożyć takie rozliczenie PIT przez internet? Sprawdź, jak tego dokonać.czytaj dalej

 • Sprzedałeś w ubiegłym roku podatkowym nieruchomość? Nie zapomnij, że musisz rozliczyć się z takiego dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT, który złożysz w urzędzie skarbowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi nałożeniem wysokich kar i odsetek od zaległego podatku, dlatego nie możesz o tym tak po prostu zapomnieć.czytaj dalej

 • Działalność wykonywana osobiście nie powinna być mylona z działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorców. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że ma ona zupełnie inny charakter. Nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na zysk. A jednak zysk ten może się pojawić i wówczas konieczne stanie się rozliczenie roczne PIT osoby, która w poprzednim roku podatkowym pozyskiwała przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jak tego dokonać? Jaki formularz będzie właściwy? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.
 • Osoba fizyczna może założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, co wymaga uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców. Wraz z rejestracją firmy, przedsiębiorca zobowiązuje się do opłacania podatków z tytułu uzyskiwanych przychodów. Jak firma powinna płacić podatki? To zależy od tego, jaka metoda opodatkowania została zadeklarowana przez osobę fizyczną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Opodatkowanie firm podatkiem PIT odbywa się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania, które wskazują ponadto, na jakich drukach PITy powinni rozliczać się z fiskusem przedsiębiorcy. W którym momencie młody przedsiębiorca powinien zadeklarować wybraną metodę opodatkowania?czytaj dalej

 • Podatnicy w Polsce, mający nieograniczony obowiązek podatkowy, muszą co roku rozliczać się z fiskusem z dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest skala podatkowa, zakładająca opodatkowanie dochodów do wysokości 85 528 zł rocznie stawką 18%, a nadwyżki według stawki 32% podatku dochodowego. Alternatywną możliwością rozliczania podatku Pit jest wybór liniowej formy opodatkowania. Podatek liniowy jednak nie każdy podatnik może opłacać. Czy tylko PITy przedsiębiorców mogą wykorzystywać podatek liniowy jako metodę rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?czytaj dalej

 • Podatnik w ciągu roku podatkowego może uzyskiwać dochody z różnych źródeł, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Może to być praca na etacie, czy też własna działalność gospodarcza. Etat wymaga, aby podatnik wypełniał co roku druki PITy na podstawie przekazanej przez pracodawcę informacji podatkowej PIT-11. Z kolei formularze PITy z działalności gospodarczej muszą być sporządzane na podstawie danych księgowych z firmy. Zatem jakie formularze PITy są przeznaczone dla działalności gospodarczej, a jakie wypełniane są w przypadku pracy na etacie?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!
 • Roczne zeznania podatkowe Pity osób niepełnosprawnych mogą pod pewnymi warunkami, uwzględniać ulgę podatkową na rehabilitację. Jest to ulga rehabilitacyjna, której integralną częścią jest ulga na leki. Czy zeznanie PIT osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może uwzględnić ulgę na zakup leków, które nie są związane z niepełnosprawnością podatnika? Na jakie leki przysługuje odliczenie podatkowe?czytaj dalej

 • W wielu krajach na całym świecie stosowany jest tzw. podatek wyrównawczy. Niektóre kraje UE postulują, aby zaczął on obowiązywać również na terenie unii. Taka danina uzupełniłaby dotychczasowe podatki płacone przez płatników, podatników i inkasentów. Na czym polega taki podatek i kto ostatecznie ponosi jego koszt?czytaj dalej

 • Rozliczenia PITy małżeństw wychowujących wspólnie dzieci mogą ujmować ulgę prorodzinną. Ulga na dziecko może być też ujmowana osobno w PIT męża lub w PIT żony, jeśli na przykład dotyczy wyłącznie dziecka jednego ze współmałżonków. Czy ulga prorodzinna znajdzie swoje zastosowanie, jeśli ojczym wychowuje dziecko z pierwszego małżeństwa żony?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?
 • Roczne zeznania podatkowe Pity osób niepełnosprawnych mogą pod pewnymi warunkami, uwzględniać ulgę podatkową na rehabilitację. Jest to ulga rehabilitacyjna, której integralną częścią jest ulga na leki. Czy zeznanie PIT osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może uwzględnić ulgę na zakup leków, które nie są związane z niepełnosprawnością podatnika? Na jakie leki przysługuje odliczenie podatkowe?czytaj dalej

 • Rozliczenia PITy małżeństw wychowujących wspólnie dzieci mogą ujmować ulgę prorodzinną. Ulga na dziecko może być też ujmowana osobno w PIT męża lub w PIT żony, jeśli na przykład dotyczy wyłącznie dziecka jednego ze współmałżonków. Czy ulga prorodzinna znajdzie swoje zastosowanie, jeśli ojczym wychowuje dziecko z pierwszego małżeństwa żony?czytaj dalej

 • Katalog ulg podatkowych w rozliczeniach PITy jest bardzo szeroki, ale trzeba też spełnić wiele warunków, aby zastosować odpowiednie odliczenia w swoim rozliczeniu rocznym PIT. Jakie ulgi podatkowe są wykorzystywane najczęściej przez polskich podatników? Czy jest to ulga na dziecko, czy raczej ulga rehabilitacyjna? Jak często Polacy korzystają z takich ulg w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych PITy?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły