Wszystko do rozliczenia PIT


Twój praktyczny i przejrzysty PIT


Wybierz interesującą Cię kategorię - łatwo znajdziesz porady i wskazówki niezbędne do rozliczenia podatku!
Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.
 • Sprzedaż mieszkania rozumiana jako odpłatne zbycie nieruchomości, powoduje pewne konsekwencje w zakresie podatku PIT. Jako właściciel sprzedający nieruchomość będziesz musiał najpewniej ująć kwotę uzyskaną ze sprzedaży w swoim rozliczeniu rocznym i zapłacić od niej należny fiskusowi podatek. Sprawdź jednak z nami, w jakich przypadkach unikniesz odprowadzania na rzecz urzędu skarbowego wysokiej kwoty tytułem podatku za sprzedaż własnego mieszkania.czytaj dalej

 • Podatek dochodowy opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Podatnicy będący osobami prawnymi płacą jednak podatki CIT, zamiast PIT. W ten sposób opodatkowanie dotyczy między innymi spółek. Każdy podatnik podatku CIT musi także składać w urzędzie skarbowym właściwe deklaracje podatkowe, podobnie jak podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. Jakie zmiany w wysokości podatku CIT zamierza wprowadzić Irlandia Północna i jaki system podatkowy obowiązuje w Polsce w przypadku podatku od osób prawnych?czytaj dalej

 • Podatek leśny jest jednym z podatków bezpośrednich, jakie obowiązują w Polsce. Swoją konstrukcją przypomina nieco podatek rolny. Przedstawiamy w niniejszym artykule, kto zobowiązany jest do uiszczania podatku leśnego i w jakich terminach należy dokonać takiej płatności.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.
 • Program prorodzinny, wspierający osoby wychowujące dziecko lub dzieci - Rodzina 500+ był czołowym pomysłem wyborczy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rządzący dotrzymali danego w kampanii słowa i wprowadzili w życie projekt umożliwiający rodzicom pobieranie po 500 zł miesięcznie na dziecko. Początkowo do świadczenia mieli być upoważnieni wszyscy rodzice - pary małżeńskie, związki partnerskie, a także wdowy, wdowcy, rozwódki, rozwodnicy i samotni rodzice. Obecnie 500+ na pierwsze dziecko otrzymują tylko ci rodzice dzieci, którzy spełniają kryteria dochodowe - wynosi ono 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Pozostali otrzymują świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na wysokość dochodów. Czy świadczenie 500+ musi być rozliczone w ramach podatku PIT? Czy rozliczenie roczne rodzica będzie ujmowało je w gronie jego przychodów?czytaj dalej

 • Podatnik powinien złożyć rozliczenie PIT i ująć w nim wszystkie swoje ubiegłoroczne przychody. Niekiedy podlegają one pomniejszeniu o koszty ich uzyskania, z uwagi na zastosowanie metody opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Czy w ramach przychodów powinienem wpisać również wartość spadku, jaki otrzymałem po osobie bliskiej? Jak w praktyce wygląda opodatkowanie takich składników majątku i czy spadek rzeczywiście trzeba rozliczyć z fiskusem oraz zgłosić go do urzędu skarbowego?czytaj dalej

 • Uzyskana darowizna może rodzić obowiązek zapłaty podatku należnego fiskusowi i wykazania jej w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Istnieje jednak możliwość uniknięcia opłacenia podatku od darowizny, jeśli została ona dokonana w obrębie najbliższej rodziny. Co jednak z darowizną, którą przekazuje brat bratu lub brat siostrze, ale pochodzi ona z majątku wspólnego małżeńskiego - jego i żony? Czy tutaj też będzie ważne zwolnienie podatkowe przewidziane dla najbliższej rodziny obdarowanego?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.
 • Sprzedałeś w ubiegłym roku podatkowym nieruchomość? Nie zapomnij, że musisz rozliczyć się z takiego dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT, który złożysz w urzędzie skarbowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi nałożeniem wysokich kar i odsetek od zaległego podatku, dlatego nie możesz o tym tak po prostu zapomnieć.czytaj dalej

 • Działalność wykonywana osobiście nie powinna być mylona z działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorców. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że ma ona zupełnie inny charakter. Nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na zysk. A jednak zysk ten może się pojawić i wówczas konieczne stanie się rozliczenie roczne PIT osoby, która w poprzednim roku podatkowym pozyskiwała przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jak tego dokonać? Jaki formularz będzie właściwy? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.czytaj dalej

 • Dochody zagraniczne mogą być rozliczane w polskim lub zagranicznym urzędzie skarbowym, jeśli podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Polski fiskus będzie wymagał odprowadzenia od nich Pit w Polsce, jeśli podatnik posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to związane z posiadaniem polskiej rezydencji podatkowej. Kiedy zatem trzeba opłacić podatek od dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.
 • Każda firma prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest zobowiązania odprowadzać swoje podatki do urzędu skarbowego, według wybranej metody opodatkowania. Jakie obowiązki jako przedsiębiorca będziesz miał na zakończeniu roku podatkowego? Na jakim druku i do kiedy powinieneś przygotować PIT?czytaj dalej

 • Płatnik podatku dochodowego jest podmiotem, który zobowiązany jest do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samej kwoty podatku. Podatnik z kolei uzyskuje przychody lub dochody, które stanowią podstawę opodatkowania, od której opłacana jest należność podatkowa na rzecz fiskusa. Jakie rozliczenie PIT będę składał, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskiwałem dochodu bez pośrednictwa płatnika?czytaj dalej

 • Jedną z metod rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych przez przedsiębiorców jest ryczałt ewidencjonowany. Kiedy przedsiębiorca wybiera ryczałt jako formę opodatkowania podatkiem PIT, automatycznie bierze na siebie obowiązek ewidencjonowania na potrzeby przyszłego rozliczenia podatkowego wyłącznie przychodów. Od nich bowiem opłacany jest podatek należny fiskusowi. Kiedy ryczałtowiec rozlicza swój PIT i na jakim druku? Czy ryczałt w każdym przypadku będzie korzystną formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!
 • Program prorodzinny, wspierający osoby wychowujące dziecko lub dzieci - Rodzina 500+ był czołowym pomysłem wyborczy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rządzący dotrzymali danego w kampanii słowa i wprowadzili w życie projekt umożliwiający rodzicom pobieranie po 500 zł miesięcznie na dziecko. Początkowo do świadczenia mieli być upoważnieni wszyscy rodzice - pary małżeńskie, związki partnerskie, a także wdowy, wdowcy, rozwódki, rozwodnicy i samotni rodzice. Obecnie 500+ na pierwsze dziecko otrzymują tylko ci rodzice dzieci, którzy spełniają kryteria dochodowe - wynosi ono 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Pozostali otrzymują świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na wysokość dochodów. Czy świadczenie 500+ musi być rozliczone w ramach podatku PIT? Czy rozliczenie roczne rodzica będzie ujmowało je w gronie jego przychodów?czytaj dalej

 • Wspólny PIT małżonków można złożyć wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie spełniają pewne warunki wskazane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku. Otóż, warunkiem jest pozostawanie w związku małżeńskim i posiadanie wspólności majątkowej przez cały poprzedni rok podatkowy, za który małżonkowie chcą rozliczyć się wspólnie. Preferencyjne rozliczenie PIT małżonków na jednym druku podatkowym pozwala na wypracowanie pewnych korzyści finansowych, zwłaszcza wtedy, gdy jeden z małżonków zarabia bardzo dużo i zmuszony jest do opłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na PIT według drugiego progu skali podatkowej, w wysokości 32 proc., a drugi małżonek nie zarabia lub zarabia niewiele. Wówczas fiskus zobowiązany będzie do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Czy rozliczenie wspólne małżonków jest możliwe, jeśli sąd ogłosił ich prawną separację? Czy małżonkowie będący w separacji mogą rozliczyć się na jednym druku podatkowym PIT?czytaj dalej

 • Podatnik powinien złożyć rozliczenie PIT i ująć w nim wszystkie swoje ubiegłoroczne przychody. Niekiedy podlegają one pomniejszeniu o koszty ich uzyskania, z uwagi na zastosowanie metody opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Czy w ramach przychodów powinienem wpisać również wartość spadku, jaki otrzymałem po osobie bliskiej? Jak w praktyce wygląda opodatkowanie takich składników majątku i czy spadek rzeczywiście trzeba rozliczyć z fiskusem oraz zgłosić go do urzędu skarbowego?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?
 • Rozliczenie Pit osoby posiadającej orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, mającego ją na utrzymaniu, może uwzględnić odliczenie w postaci ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna jest przyznawana w związku z ponoszeniem kosztów rehabilitacji niepełnosprawnego podatnika oraz w związku z przystosowaniem jego przestrzeni życiowej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. PIT niepełnosprawnego podatnika może uwzględniać również ulgę związaną z zakupem leków. Ulga na leki przyznawana jest jednak tylko na leki zalecone przez specjalistę. Czy konieczne jest, aby miały one związek z niepełnosprawnością podatnika korzystającego z ulgi na rehabilitację?czytaj dalej

 • Osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie takich osób mogą skorzystać w rocznych rozliczeniach podatkowych z ulgi rehabilitacyjnej, której integralnym elementem pozostaje ulga na leki. Roczne PITy podatników uprawnionych do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać wydatki na leki, choć nie w pełnej wysokości. Podatnicy mają czasem problem z określeniem, które medykamenty mogą rzeczywiście podlegać rozliczeniu, a które nie. Ustawa o PIT jasno wskazuje nie tylko na to, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki, ale i jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi.czytaj dalej

 • Niektóre obowiązujące w poprzednich latach ulgi podatkowe obecnie już nie funkcjonują w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do takich ulg podatkowych niewątpliwie należy zaliczyć ulgę odsetkową. Roczne PITy podatników mogą jednak uwzględniać odliczenie takiej ulgi. Jak to możliwe, że wciąż można złożyć PIT z ulgą odsetkową, choć ulgi tej na próżno można szukać w aktualnych przepisach o PIT? Ulga odsetkowa obowiązuje bowiem na zasadach praw nabytych. Tylko niektórzy podatnicy mają prawo do korzystania z ulgi odsetkowej. Komu nie będzie ona udostępniona?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły