Wszystko do rozliczenia PIT


Twój praktyczny i przejrzysty PIT


Wybierz interesującą Cię kategorię - łatwo znajdziesz porady i wskazówki niezbędne do rozliczenia podatku!
Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.
 • Płatnik podatku dochodowego jest podmiotem, który zobowiązany jest do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samej kwoty podatku. Podatnik z kolei uzyskuje przychody lub dochody, które stanowią podstawę opodatkowania, od której opłacana jest należność podatkowa na rzecz fiskusa. Jakie rozliczenie PIT będę składał, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskiwałem dochodu bez pośrednictwa płatnika?czytaj dalej

 • Błędu zdarzają się każdemu, nawet najlepszym. Co więcej, gdy zlecasz wypełnienie deklaracji rocznych PITy w biurze rachunkowym również nie masz stuprocentowej pewności, że rozliczenie roczne będzie dokonane bezbłędnie. Tym bardziej, że przecież osoba wypełniająca PIT może nie mieć świadomości, że nie przekazałeś jej wszystkich informacji o swoich ubiegłorocznych przychodach i ewentualnie kosztach ich uzyskania. Na szczęście, istnieje korekta rocznego PIT, która pozwoli naprostować wszystkie błędy, jakie popełniliśmy - w świadomy lub nieświadomy sposób w swoim zeznaniu składanym na ręce fiskusa. Kto ma prawo do korekty i jak z takiego uprawnienia w praktyce w ogóle skorzystać? Zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika, a bezbłędnie poradzisz sobie z korektą deklaracji rocznej PIT, która trafiła już do urzędu skarbowego.czytaj dalej

 • W kwietniu 2017 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Celem ustawodawcy jest zmniejszenie nadużyć ze strony podatników funkcjonujących w tej branży. Szara strefa dzięki nowym przepisom ma zostać zdecydowanie ograniczona. Nowelizacja wprowadza w życie nowe podatki, ale nie tylko. Umożliwi organom państwowym dokonywanie blokad stron internetowych, jeśli zostaną na nich wykryte nielegalne gry hazardowe. Co to wszystko oznacza dla samych podatników?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.
 • Jeśli samotnie wychowujesz dziecko - niepełnoletnie, niepełnosprawne bez względu na wiek lub uczące się w szkole średniej czy wyższej, możesz uchodzić w świetle prawa podatkowego za samotnego rodzica. Dzięki temu twoje rozliczenia roczne PITy będą mogły być składane na preferencyjnych zasadach. Jakich? Czy rzeczywiście będzie to opłacalne? Dowiesz się z naszego tekstu, w którym podejmujemy takie tematy jak: komu przyznawany jest właściwie status samotnego rodzica? Na czym polega preferencyjne rozliczenie jako samotny rodzic? Czy w PIT samotnego rodzica można zastosować ulgę na dziecko?czytaj dalej

 • Jesteś samotną matką, albo samotnym ojcem? Nikt nie pomaga ci w opiece nad dzieckiem, jego wychowaniu lub utrzymaniu pod względem praktycznym i finansowym? Najprawdopodobniej będziesz mógł czy mogła rozliczać się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jako osoba samotnie wychowująca dzieci.czytaj dalej

 • Małżonkowie mają prawo złożyć zeznanie podatkowe wspólnie, na jednym druku podatkowym, o ile uzyskują w ciągu roku podatkowego oboje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Skala podatkowa to jedna z metod opodatkowania najmu prywatnego. Jeśli małżonkowie prowadzą najem prywatny, to ich PIT małżeństwa może zostać złożony wspólnie, jeśli opodatkowanie najmu prywatnego jest prowadzone za pośrednictwem skali podatkowej. Jeśli zaś małżonkowie zdecydują się na opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a mają taką możliwość, będą musieli rozliczyć się osobno z tytułu przychodów z najmu prywatnego uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Jaki sposób opodatkowania najmu będzie korzystniejszy dla współmałżonków?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.
 • Sprzedałeś w ubiegłym roku podatkowym nieruchomość? Nie zapomnij, że musisz rozliczyć się z takiego dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT, który złożysz w urzędzie skarbowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi nałożeniem wysokich kar i odsetek od zaległego podatku, dlatego nie możesz o tym tak po prostu zapomnieć.czytaj dalej

 • Działalność wykonywana osobiście nie powinna być mylona z działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorców. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że ma ona zupełnie inny charakter. Nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na zysk. A jednak zysk ten może się pojawić i wówczas konieczne stanie się rozliczenie roczne PIT osoby, która w poprzednim roku podatkowym pozyskiwała przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jak tego dokonać? Jaki formularz będzie właściwy? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.czytaj dalej

 • Dochody zagraniczne mogą być rozliczane w polskim lub zagranicznym urzędzie skarbowym, jeśli podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Polski fiskus będzie wymagał odprowadzenia od nich Pit w Polsce, jeśli podatnik posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to związane z posiadaniem polskiej rezydencji podatkowej. Kiedy zatem trzeba opłacić podatek od dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.
 • Każda firma prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest zobowiązania odprowadzać swoje podatki do urzędu skarbowego, według wybranej metody opodatkowania. Jakie obowiązki jako przedsiębiorca będziesz miał na zakończeniu roku podatkowego? Na jakim druku i do kiedy powinieneś przygotować PIT?czytaj dalej

 • Płatnik podatku dochodowego jest podmiotem, który zobowiązany jest do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samej kwoty podatku. Podatnik z kolei uzyskuje przychody lub dochody, które stanowią podstawę opodatkowania, od której opłacana jest należność podatkowa na rzecz fiskusa. Jakie rozliczenie PIT będę składał, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskiwałem dochodu bez pośrednictwa płatnika?czytaj dalej

 • Jedną z metod rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych przez przedsiębiorców jest ryczałt ewidencjonowany. Kiedy przedsiębiorca wybiera ryczałt jako formę opodatkowania podatkiem PIT, automatycznie bierze na siebie obowiązek ewidencjonowania na potrzeby przyszłego rozliczenia podatkowego wyłącznie przychodów. Od nich bowiem opłacany jest podatek należny fiskusowi. Kiedy ryczałtowiec rozlicza swój PIT i na jakim druku? Czy ryczałt w każdym przypadku będzie korzystną formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!
 • Złożenie korekty rocznego rozliczenia podatkowego nie powinno ci sprawić żadnej trudności. Co więcej, im wcześniej twoja korekta PIT trafi do urzędu skarbowego, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że fiskus sam zauważy twój błąd i zakwestionuje roczny PIT, przez co możesz narazić się na nałożenie na ciebie wysokich kar finansowych. Sprawdź w naszym artykule, kiedy masz prawo do korekty i jak w praktyce składa się ją w urzędzie skarbowym?czytaj dalej

 • Płatnik podatku dochodowego jest podmiotem, który zobowiązany jest do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samej kwoty podatku. Podatnik z kolei uzyskuje przychody lub dochody, które stanowią podstawę opodatkowania, od której opłacana jest należność podatkowa na rzecz fiskusa. Jakie rozliczenie PIT będę składał, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskiwałem dochodu bez pośrednictwa płatnika?czytaj dalej

 • Osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie takich osób mogą skorzystać w rocznych rozliczeniach podatkowych z ulgi rehabilitacyjnej, której integralnym elementem pozostaje ulga na leki. Roczne PITy podatników uprawnionych do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać wydatki na leki, choć nie w pełnej wysokości. Podatnicy mają czasem problem z określeniem, które medykamenty mogą rzeczywiście podlegać rozliczeniu, a które nie. Ustawa o PIT jasno wskazuje nie tylko na to, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki, ale i jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?
 • Osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie takich osób mogą skorzystać w rocznych rozliczeniach podatkowych z ulgi rehabilitacyjnej, której integralnym elementem pozostaje ulga na leki. Roczne PITy podatników uprawnionych do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać wydatki na leki, choć nie w pełnej wysokości. Podatnicy mają czasem problem z określeniem, które medykamenty mogą rzeczywiście podlegać rozliczeniu, a które nie. Ustawa o PIT jasno wskazuje nie tylko na to, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki, ale i jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi.czytaj dalej

 • Niektóre obowiązujące w poprzednich latach ulgi podatkowe obecnie już nie funkcjonują w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do takich ulg podatkowych niewątpliwie należy zaliczyć ulgę odsetkową. Roczne PITy podatników mogą jednak uwzględniać odliczenie takiej ulgi. Jak to możliwe, że wciąż można złożyć PIT z ulgą odsetkową, choć ulgi tej na próżno można szukać w aktualnych przepisach o PIT? Ulga odsetkowa obowiązuje bowiem na zasadach praw nabytych. Tylko niektórzy podatnicy mają prawo do korzystania z ulgi odsetkowej. Komu nie będzie ona udostępniona?czytaj dalej

 • Ulga na krew, nazywana również ulgą dla krwiodawców, przysługuje z tytułu dokonania w poprzednim roku podatkowym darowizny krwi. Podatnicy składają zeznanie PIT mogą rozliczyć taką ulgę, zmniejszając swoje zobowiązanie wobec fiskusa w związku z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kiedy rozliczenie Pit podatnika może uwzględniać ulgę na krew, a kiedy nie będzie to możliwe?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły