Wszystko do rozliczenia PIT


Twój praktyczny i przejrzysty PIT


Wybierz interesującą Cię kategorię - łatwo znajdziesz porady i wskazówki niezbędne do rozliczenia podatku!
Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.
 • Sprzedaż mieszkania rozumiana jako odpłatne zbycie nieruchomości, powoduje pewne konsekwencje w zakresie podatku PIT. Jako właściciel sprzedający nieruchomość będziesz musiał najpewniej ująć kwotę uzyskaną ze sprzedaży w swoim rozliczeniu rocznym i zapłacić od niej należny fiskusowi podatek. Sprawdź jednak z nami, w jakich przypadkach unikniesz odprowadzania na rzecz urzędu skarbowego wysokiej kwoty tytułem podatku za sprzedaż własnego mieszkania.czytaj dalej

 • Podatek dochodowy opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Podatnicy będący osobami prawnymi płacą jednak podatki CIT, zamiast PIT. W ten sposób opodatkowanie dotyczy między innymi spółek. Każdy podatnik podatku CIT musi także składać w urzędzie skarbowym właściwe deklaracje podatkowe, podobnie jak podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. Jakie zmiany w wysokości podatku CIT zamierza wprowadzić Irlandia Północna i jaki system podatkowy obowiązuje w Polsce w przypadku podatku od osób prawnych?czytaj dalej

 • Podatek leśny jest jednym z podatków bezpośrednich, jakie obowiązują w Polsce. Swoją konstrukcją przypomina nieco podatek rolny. Przedstawiamy w niniejszym artykule, kto zobowiązany jest do uiszczania podatku leśnego i w jakich terminach należy dokonać takiej płatności.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.
 • Wspólne konto bankowe to częsta praktyka w przypadku małżonków ze wspólnością majątkową małżeńską. Pytanie tylko, czy widniejące na takim rachunku kwoty mogą być interpretowane przez fiskusa jako darowizna? Czy będę musiał wykazać w swoim PIT takie kwoty i opłacić podatek od darowizny? Niekoniecznie.czytaj dalej

 • Program prorodzinny, wspierający osoby wychowujące dziecko lub dzieci - Rodzina 500+ był czołowym pomysłem wyborczy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rządzący dotrzymali danego w kampanii słowa i wprowadzili w życie projekt umożliwiający rodzicom pobieranie po 500 zł miesięcznie na dziecko. Początkowo do świadczenia mieli być upoważnieni wszyscy rodzice - pary małżeńskie, związki partnerskie, a także wdowy, wdowcy, rozwódki, rozwodnicy i samotni rodzice. Obecnie 500+ na pierwsze dziecko otrzymują tylko ci rodzice dzieci, którzy spełniają kryteria dochodowe - wynosi ono 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Pozostali otrzymują świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na wysokość dochodów. Czy świadczenie 500+ musi być rozliczone w ramach podatku PIT? Czy rozliczenie roczne rodzica będzie ujmowało je w gronie jego przychodów?czytaj dalej

 • Podatnik powinien złożyć rozliczenie PIT i ująć w nim wszystkie swoje ubiegłoroczne przychody. Niekiedy podlegają one pomniejszeniu o koszty ich uzyskania, z uwagi na zastosowanie metody opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Czy w ramach przychodów powinienem wpisać również wartość spadku, jaki otrzymałem po osobie bliskiej? Jak w praktyce wygląda opodatkowanie takich składników majątku i czy spadek rzeczywiście trzeba rozliczyć z fiskusem oraz zgłosić go do urzędu skarbowego?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.
 • Sprzedałeś w ubiegłym roku podatkowym nieruchomość? Nie zapomnij, że musisz rozliczyć się z takiego dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT, który złożysz w urzędzie skarbowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi nałożeniem wysokich kar i odsetek od zaległego podatku, dlatego nie możesz o tym tak po prostu zapomnieć.czytaj dalej

 • Działalność wykonywana osobiście nie powinna być mylona z działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorców. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że ma ona zupełnie inny charakter. Nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na zysk. A jednak zysk ten może się pojawić i wówczas konieczne stanie się rozliczenie roczne PIT osoby, która w poprzednim roku podatkowym pozyskiwała przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jak tego dokonać? Jaki formularz będzie właściwy? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.czytaj dalej

 • Dochody zagraniczne mogą być rozliczane w polskim lub zagranicznym urzędzie skarbowym, jeśli podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Polski fiskus będzie wymagał odprowadzenia od nich Pit w Polsce, jeśli podatnik posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to związane z posiadaniem polskiej rezydencji podatkowej. Kiedy zatem trzeba opłacić podatek od dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.
 • Fiskus gromadzi dane podatkowe dotyczące wielu różnych podmiotów, między innymi prywatnych podatników, firm będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Urzędy skarbowe w Polsce obowiązuje tajemnica skarbowa. Wkrótce zostanie ona częściowo uchylona, za sprawą przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na czym będzie to polegać?czytaj dalej

 • Każda firma prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest zobowiązania odprowadzać swoje podatki do urzędu skarbowego, według wybranej metody opodatkowania. Jakie obowiązki jako przedsiębiorca będziesz miał na zakończeniu roku podatkowego? Na jakim druku i do kiedy powinieneś przygotować PIT?czytaj dalej

 • Płatnik podatku dochodowego jest podmiotem, który zobowiązany jest do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samej kwoty podatku. Podatnik z kolei uzyskuje przychody lub dochody, które stanowią podstawę opodatkowania, od której opłacana jest należność podatkowa na rzecz fiskusa. Jakie rozliczenie PIT będę składał, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskiwałem dochodu bez pośrednictwa płatnika?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!
 • Wspólne rozliczenie Pit razem z dzieckiem jest jedną z preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, takie opodatkowanie PIT jest dostępne dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Pity rodziców będą mogły być składane łącznie z ich dziećmi, jeśli będą oni mieli formalnie prawo do korzystania ze statusu samotnego rodzica. Na czym będzie polegało wspólne rozliczenie z dzieckiem?czytaj dalej

 • Nabycie nieruchomości powoduje powiększenie majątku podatnika, co powoduje, że powinien on opłacić podatek od wzbogacenia się. Niemniej takie podatki niekoniecznie zostaną naliczone, jeśli nieruchomość zostanie nabyta w drodze darowizny. Jak wygląda opodatkowanie podatnika nabywającego nieruchomość w takim przypadku? Czy darowizna może być zwolniona z opodatkowania?czytaj dalej

 • Fiskus gromadzi dane podatkowe dotyczące wielu różnych podmiotów, między innymi prywatnych podatników, firm będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Urzędy skarbowe w Polsce obowiązuje tajemnica skarbowa. Wkrótce zostanie ona częściowo uchylona, za sprawą przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na czym będzie to polegać?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?
 • Katalog ulg podatkowych w rozliczeniach PITy jest bardzo szeroki, ale trzeba też spełnić wiele warunków, aby zastosować odpowiednie odliczenia w swoim rozliczeniu rocznym PIT. Jakie ulgi podatkowe są wykorzystywane najczęściej przez polskich podatników? Czy jest to ulga na dziecko, czy raczej ulga rehabilitacyjna? Jak często Polacy korzystają z takich ulg w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych PITy?czytaj dalej

 • Składając zestawienia PITy w Urzędzie Skarbowym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, podatnicy mają możliwość obniżenia swojego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa o ulgi i odliczenia, przy których spełniają określone prawem warunki. W przepisach podatkowych katalog ulg przez kilkanaście ostatnich lat ulegał wielu modyfikacjom, w wyniku których część ulg zostało wygaszonych, a pojawiły się nowe. Obecnie w ustawie o PIT na próżno można szukać ulgi budowlanej czy remontowej, a jednak niektórzy podatnicy z powodzeniem korzystają z tych ulg jeszcze w chwili obecnej. Jak to możliwe? Ulga budowlana i ulga remontowa w PIT wykorzystywana jest na zasadach praw nabytych do ulg, w okresie ich obowiązywania. Istnieje również ulga budowlana, polegająca na możliwości odliczenia części zapłaconego podatku VAT od materiałów budowlanych. Jak zestawienia PITy powinny ujmować takie ulgi podatkowe i kto właściwie będzie miał do nich prawo?czytaj dalej

 • Osoby niepełnosprawne są traktowane w sposób szczególny przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Mają oni prawo do skorzystania w rozliczeniu rocznym z ulgi rehabilitacyjnej. Niepełnosprawny podatnik składając rozliczenie PIT z ulgą może zoptymalizować wysokość podatku należnego fiskusowi. Ulga rehabilitacyjna może dotyczyć wydatków na sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej. Czy w katalogu wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną będzie mieścił się zakup roweru treningowego dla niepełnosprawnego podatnika? W jaki sposób rozliczyć taką ulgę w rocznej deklaracji podatkowej?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły