Wszystko do rozliczenia PIT


Twój praktyczny i przejrzysty PIT


Wybierz interesującą Cię kategorię - łatwo znajdziesz porady i wskazówki niezbędne do rozliczenia podatku!
Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.
 • Deklaracja podatkowa PIT podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym musi zostać złożona w terminie na ręce fiskusa. Ważne jest, aby roczny PIT trafił do urzędu właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika. Który urząd skarbowy będzie właściwy dla złożenia deklaracji PIT, jeśli w trakcie trwania roku podatkowego podatnik zmienił adres zamieszkania? Czy PIT roczny może zostać złożony w takim wypadku do nowego urzędu skarbowego?...czytaj dalej

 • Właściciele stron internetowych mogą zarabiać z tytułu udostępniania przestrzeni pod reklamy. Dochody z reklam na stronie internetowej muszą jednak podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czy podatnik może zadecydować, że metodą opodatkowania takich dochodów będzie ryczałt?czytaj dalej

 • Deklaracje PITy rozliczane w Polsce na podstawie skali podatkowej mogą uwzględniać kwotę wolną od podatku. Zgodnie z definicją ustawową, kwota wolna od podatku jest wolna od potrąceń podatkowych i jest to kwota zmniejszająca podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku w naszym kraju będzie ważnym elementem walki z biedą? Jakie kryteria muszą być spełnione, aby rozliczenie PIT mogło uwzględniać kwotę wolną?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.
 • Otrzymanie spadku niejednokrotnie wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności w urzędach, sądach czy w spółdzielni mieszkaniowej. Często nieodzowne jest przeprowadzenie długiego postępowania spadkowego, co jeszcze bardziej komplikuje cały proces, ale nie są to jedyne niedogodności. Kolejną jest bowiem podjęcie decyzji, co uczynić dalej z odziedziczonymi nieruchomościami czy  rzeczami ruchomymi. Decyzja ta jest o tyle ważna, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, którą otrzymaliśmy w spadku, może się okazać, że konieczne będzie odprowadzenie podatku od takiej sprzedaży. Sprawdź zatem,  jak w podobnej sytuacji powinny zostać rozliczone roczne PITy.czytaj dalej

 • Fakt wychowywania dziecka jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej. Deklaracje PITy, w których odliczana jest ulga na dziecko, muszą uwzględniać znowelizowane zasady rozliczania takiej ulgi, bowiem zasady te uległy zmianie od 1 stycznia 2013 roku, więc w deklaracjach za rok obecnych muszą one być stosowane w praktyce. Ulga prorodzinna na nowych zasadach wprowadza w życie kryterium dochodowe, które znajduje zastosowanie w przypadku odliczania ulgi na jedno dziecko. Ulgi podatkowe w zeznaniach pity muszą zawsze być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Sprawdźmy, jakie warunki powinien więc spełnić podatnik...czytaj dalej

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą rozliczać swoje coroczne zeznania podatkowe wspólnie z małżonkiem, gdyż jest to zwykle bardzo korzystne rozwiązanie. Nie ma znaczenia, czy współmałżonek także pracuje w tej firmie, czy też prowadzi swoje odrębne przedsiębiorstwo. Wspólne rozliczenie PIT 2015 jest możliwe także wtedy, gdy mąż lub żona pracuje na etacie, a więc wtedy, gdy płatnikiem dla tylko jednej ze stron będzie jakikolwiek zakład pracy.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.
 • Pobieranie świadczeń  rodzinnych, w tym zasiłków, wymusza na podatnikach zastanowienie się, czy taki dodatkowy dochód, bez względu na wysokość świadczenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też rozliczenie podatkowe PIT nie musi go uwzględniać. Czy świadczenia rodzinne są na podstawie ustawy podatkowej wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym?czytaj dalej

 • Polscy podatnicy pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczają swój roczny PIT z polskim urzędem skarbowym, składając rozliczenie PIT na odpowiednim druku podatkowym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy obcokrajowiec pracuje w Polsce na zleceniu. Gdzie powinien się rozliczyć? Czy polski fiskus to odpowiedni adres na rozliczenie przychodów, jakie uzyskiwała taka osoba z tytułu zawartej umowy z polskim pracodawcą? Czy zawsze umowa zlecenie jest rozliczana poprzez deklarację roczną PIT z fiskusem?czytaj dalej

 • Jedną z najprostszych form odprowadzania do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych, jest ryczałt. Pity ryczałtowców zakładają obliczenie podatku należnego fiskusowi od podstawy stanowiącej przychód podatnika, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Ryczałt będzie zdecydowanie najbardziej korzystny dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą lub dokonujących wynajmu prywatnego, którzy w swojej działalności nie ponoszą zbyt wysokich kosztów. Korzyścią z ryczałtu jest też i to, że nie wymaga prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub też pełnej księgowości, w postaci ksiąg rachunkowych. Druk PIT przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest wypełniany na druku PIT-28.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.
 • Firma jednoosobowa zwykle jest zakładana na początku drogi w biznesie przedsiębiorcy. Jest ona opłacalną formą prowadzenia działalności przy rozpoczynaniu prowadzenia firmy, ale z czasem odpowiedzialność ponoszona przez osobę fizyczną staje się zbyt duża, a podjęcie nowych inwestycji zbyt ryzykowne. Wtedy warto zastanowić się nad tym, aby własna działalność gospodarcza została przekształcona w spółkę. Jednoosobowa działalność może zostać zamieniona na przykład na spółkę cywilną. Jak rozlicza się spółka cywilna w ramach PIT? Czy jej rozliczenie podatkowe składane jest na takich samych zasadach, jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy można połączyć dwie prowadzone oddzielnie działalności dwóch braci w jedną, wspólną spółkę cywilną?czytaj dalej

 • Wspólny PIT małżonków jest jedną z preferencji przysługujących formalnym małżeństwom, jeśli spełniają one określone wymagania wskazane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenia Pity małżonków zwykle pozwalają na zoptymalizowanie wysokości należnego fiskusowi podatku dochodowego za dany rok podatkowy. Czy w sytuacji, w której mąż prowadzi własną firmę, a jego żona nie pracuje, można dokonać rozliczenia wspólnego PIT?czytaj dalej

 • Przedsiębiorcy uzyskujący dochody w Rzeczpospolitej Polskiej lub też ze źródeł zagranicznych, ale podlegających opodatkowaniu w Polsce, mają obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z fiskusem na początku kolejnego roku podatkowego w związku z ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT opłaca się według wybranej przez podatnika metody opodatkowania. PITy firm mogą być między innymi składane z wykorzystaniem druków PIT-36, przeznaczonych dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Deklaracja PIT-36 stwarza szerokie możliwości optymalizacji podatkowej, ponieważ istnieje w jej przypadku możliwość skorzystania z wielu odliczeń i preferencji podatkowych. Ulgi podatkowe dla firm przyznawane są z tytułu na przykład wykorzystywania w działalności gospodarczej nowoczesnych technologii. Na jakich zasadach wykorzystywana jest w rozliczeniach rocznych PIT przedsiębiorców ulga na nowe technologie?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!
 • Rozliczenie PIT-36 przeznaczone jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika, samodzielnie, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc. Rozliczenie roczne na takim samym druku podatkowym składają przedsiębiorcy, jak i na przykład podatnicy - właściciele mieszkań, które są wynajmowane odpłatnie, a dochody pochodzące z tego tytułu opodatkowane są skalą podatkową. Wynika z tego, że PIT roczny na druku PIT-36 złożą nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby, które nie prowadzą w praktyce działalności gospodarczej. Kiedy będzie to miało miejsce?czytaj dalej

 • Wspólny PIT małżonków jest jedną z preferencji przysługujących formalnym małżeństwom, jeśli spełniają one określone wymagania wskazane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenia Pity małżonków zwykle pozwalają na zoptymalizowanie wysokości należnego fiskusowi podatku dochodowego za dany rok podatkowy. Czy w sytuacji, w której mąż prowadzi własną firmę, a jego żona nie pracuje, można dokonać rozliczenia wspólnego PIT?czytaj dalej

 • Walutę obcą kupujemy przy wielu okazjach - w kantorach stacjonarnych i internetowych, albo w bankach. Rzadko kiedy zdarza się w dzisiejszych czasach, aby waluty kupować poza tymi trzema instytucjami, ponieważ zapewniają one bezpieczeństwo transakcji walutowych. Warto wiedzieć, że zakup waluty może pociągać za sobą konieczność opłacenia pewnych danin publicznych. Transakcje walutowe powodują, że w niektórych przypadkach będzie trzeba opłacić pewne podatki. Jakie opodatkowanie transakcji walutowych obowiązuje w Polsce?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku określa, w jakich przypadkach formularze PITy podatników mogą uwzględniać ulgę rehabilitacyjną. Ogólnie rzecz ujmując, podstawą do jej zastosowania są wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na dostosowanie mieszkania czy domu osoby niepełnosprawnej do jej indywidualnych potrzeb wynikających np. z ograniczonej możliwości poruszania się. Pit  z ulgą rehabilitacyjną złożyć mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie. Adaptacja mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego podatnika pozwala na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej w PIT, choć nie wszystkie remonty i elementy wyposażenia mieszkania będą wchodziły w obręb takiej ulgi. Jakie właściwie wydatki na pewno będzie można zakwalifikować do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne?czytaj dalej

 • Oddając nieodpłatnie krew oraz/lub jej składniki, takie jak czerwone krwinki lub osocze, można uzyskać status honorowego dawcy krwi. W jednym roku kalendarzowym mężczyzna będący krwiodawcą, może oddać 2,7 litra krwi, natomiast górna granica roczna dla kobiety to 1,8 litra. Aby osiągnąć roczne maksimum, należy w tym celu kilka razy w roku udać się do punktu pobrań, jednak ani ustawodawcy, ani też lekarze nie dzielą krwiodawców na lepszych lub gorszych ze względu na to, jaką ilość mililitrów krwi oddali w danym okresie czasu. Nieodpłatne krwiodawstwo jest uważane za czyn szlachetny, który nie może być rozpatrywany pod kątem „stażu” krwiodawcy. Prawdą jest natomiast, iż statusy zasłużonego oraz honorowego dawcy krwi przeznaczone są dla osób, które oddały niemałą ilość krwi.czytaj dalej

 • Osoby niepełnosprawne składając PIT, mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej związanej z ich niepełnosprawnością. Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie w rocznym PIT wydatków związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, wydatków na dostosowanie przestrzeni życiowej takiej osoby do jej indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz wydatków na lekarstwa: ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej. Czy odliczenie z tytułu ulgi na leki można dokonać, jeśli kupowane przez osobę niepełnosprawną farmaceutyki, to leki niezwiązane z niepełnosprawnością podatnika?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły