Wszystko do rozliczenia PIT


Twój praktyczny i przejrzysty PIT


Wybierz interesującą Cię kategorię - łatwo znajdziesz porady i wskazówki niezbędne do rozliczenia podatku!
Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.
 • Pod pojęciem klin podatkowy należy rozumieć różnicę pomiędzy całościowym kosztem zatrudnienia pracownika przez pracodawcę, a pensją netto, otrzymywaną realnie przez pracownika. W Polsce różnica ta jest bardzo wysoka, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał jej zmniejszenie, na czym skorzystaliby podatnicy, których dochody w Polsce są niewielkie. Czy dzięki temu niskopłatna praca stanie się bardziej atrakcyjna, a zarobki najgorzej zarabiających Polaków się ostatecznie zwiększą? Czy wpłynie to w jakikolwiek sposób na rozliczenia roczne PIT podatników?czytaj dalej

 • Polscy rezydenci podatkowi na mocy przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązani są do spełnienia nieograniczonego obowiązku podatkowego. Oznacza to, że muszą wykazać w swoim rozliczeniach PITy wszystkie źródła przychodów opodatkowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Rozliczenie podatkowe ujmuje wszystkie ubiegłoroczne przychody i jest podstawą do wyliczenia, jak wysokie podatki PIT będą należne do zapłaty fiskusowi. Bywa jednak, że deklaracja PIT roczna nie ujmuje wszystkich przychodów podatnika. Pojawiają się więc nieujawnione źródła przychodów. Jeśli fiskus je odkryje, podatnik musi liczyć się z naliczeniem przez urząd skarbowy karnych odsetek i pociągnięciem do odpowiedzialności karno-skarbowej.czytaj dalej

 • Wstępne plany rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wprowadzenia jednolitego podatku dochodowego, łączącego w sobie podatek PIT, składki na ZUS i NFZ, miały doprowadzić do uproszczenia systemu podatkowego w Polsce i wprowadzenia do niego zasady sprawiedliwości społecznej. Jednym z efektów wprowadzenia takich zmian miało być to, że podatek liniowy nie mógłby być stosowany w dalszym ciągu przez przedsiębiorców. Przepisy podatkowe nakładałyby na nich nowe zobowiązania w zakresie odprowadzania danin publicznych, a podatnicy zwłaszcza mikroprzedsiębiorcy, byliby obłożeni wyższymi podatkami. Niemniej aktualności w dziedzinie podatków wskazują, że rząd Beaty Szydło porzucił pomysł wprowadzenia jednolitego podatku, dlatego liniowcy nie muszą już martwić się o swoją przyszłość. Ich rozliczenia PITy nadal będą składane na drukach PIT-36L, jeśli zdecydują się na wybór podatku liniowego.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.
 • Zdarza się, że jesteśmy zmuszeni skorzystać z pożyczki, ponieważ posiadane przez nas dochody i oszczędności okazują się niewystarczające do zrealizowania zaplanowanych celów. Najłatwiej będzie zaciągnąć pożyczkę od członków rodziny i dogadać się co do spłaty kapitału i ewentualnych odsetek. Pożyczka od rodziny na gruncie podatkowym będzie traktowana zupełnie inaczej, niż pożyczka udzielana przez bank czy firmę pozabankową. Jakie rozliczenie podatkowe PIT w takiej sytuacji powinien złożyć pożyczkodawca i pożyczkobiorca?czytaj dalej

 • Otrzymanie spadku niejednokrotnie wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności w urzędach, sądach czy w spółdzielni mieszkaniowej. Często nieodzowne jest przeprowadzenie długiego postępowania spadkowego, co jeszcze bardziej komplikuje cały proces, ale nie są to jedyne niedogodności. Kolejną jest bowiem podjęcie decyzji, co uczynić dalej z odziedziczonymi nieruchomościami czy  rzeczami ruchomymi. Decyzja ta jest o tyle ważna, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, którą otrzymaliśmy w spadku, może się okazać, że konieczne będzie odprowadzenie podatku od takiej sprzedaży. Sprawdź zatem,  jak w podobnej sytuacji powinny zostać rozliczone roczne PITy.czytaj dalej

 • Fakt wychowywania dziecka jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej. Deklaracje PITy, w których odliczana jest ulga na dziecko, muszą uwzględniać znowelizowane zasady rozliczania takiej ulgi, bowiem zasady te uległy zmianie od 1 stycznia 2013 roku, więc w deklaracjach za rok obecnych muszą one być stosowane w praktyce. Ulga prorodzinna na nowych zasadach wprowadza w życie kryterium dochodowe, które znajduje zastosowanie w przypadku odliczania ulgi na jedno dziecko. Ulgi podatkowe w zeznaniach pity muszą zawsze być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Sprawdźmy, jakie warunki powinien więc spełnić podatnik...czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.
 • Podatnicy przy rozliczaniu się z fiskusem muszą obliczyć podatek należny od źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania mogą być dochody podatnika, albo przychody. Z pierwszym przypadkiem mamy m.in. do czynienia w przypadku, gdy pit podatnika składany jest w związku z opodatkowaniem skalą podatkową i podatkiem liniowym. Wówczas Pity podatnicy składają na drukach PIT-36, PIT-37 lub PIT-36L. Takie formularze PIT pozwalają na skorzystanie z obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. W niektórych przypadkach będą to mogły być zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Ile wyniosą takie koszty w odniesieniu do różnych grup podatników?czytaj dalej

 • Pobieranie świadczeń  rodzinnych, w tym zasiłków, wymusza na podatnikach zastanowienie się, czy taki dodatkowy dochód, bez względu na wysokość świadczenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też rozliczenie podatkowe PIT nie musi go uwzględniać. Czy świadczenia rodzinne są na podstawie ustawy podatkowej wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym?czytaj dalej

 • Polscy podatnicy pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczają swój roczny PIT z polskim urzędem skarbowym, składając rozliczenie PIT na odpowiednim druku podatkowym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy obcokrajowiec pracuje w Polsce na zleceniu. Gdzie powinien się rozliczyć? Czy polski fiskus to odpowiedni adres na rozliczenie przychodów, jakie uzyskiwała taka osoba z tytułu zawartej umowy z polskim pracodawcą? Czy zawsze umowa zlecenie jest rozliczana poprzez deklarację roczną PIT z fiskusem?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.
 • Osoby prowadzące w Polsce pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wybrać jedną z czterech metod rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z nich jest karta podatkowa. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na takie rozliczenie roczne z podatku dochodowego, to jako kartowicz wypełnia je, korzystając z odpowiedniego druku. Jest to formularz PIT-16A, zaś deklaracja PIT kartowicza powinna być złożona w Urzędzie Skarbowym w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego.czytaj dalej

 • Przedsiębiorcy prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pozarolniczą działalność gospodarczą muszą wybrać jedną z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z możliwości jest podatek liniowy, a przedsiębiorcy opodatkowani w ten sposób wypełniają jako roczne rozliczenie podatkowe druk Pit-36L. Ich formularze PITy są składane we właściwych urzędach skarbowych w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Co jest podstawą opodatkowania przy podatku liniowym? Czy liniowcy mają prawo do skorzystania w swoich rozliczeniach rocznych z ulg i preferencji w opodatkowaniu?czytaj dalej

 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przedsiębiorcy mogą kupować dla swoich kontrahentów symboliczne podarunki. Kwestią sporną pozostaje, w jaki sposób takie prezenty, i czy w ogóle, wpływają na podatek dochodowy od osób fizycznych, jaki opłaca przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Czy podatki firmy będą mogły uwzględnić w kosztach podatkowych wydatki na prezenty dla kontrahentów? Jak będzie wyglądało wówczas rozliczenie roczne przedsiębiorcy?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!
 • Rozliczenie podatkowe roczne wymaga, aby podatnicy wypełnili odpowiedni druk PIT. Formularze PITy są przystosowane do rozliczania dochodów pochodzących z konkretnych źródeł, opodatkowanych w określony sposób. Dlatego przed przystąpieniem do rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik w pierwszej kolejności musi wiedzieć, z jakich źródeł uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym swoje przychody i czy wszystkie one podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT. Wtedy będzie mógł wybrać formularz podatkowy niezbędny w celu poprawnego rozliczenia się z fiskusem. Nie dokonuje się rozliczenia na jednym druku podatkowym PIT na przykład dla dochodów opodatkowanych skalą podatkową i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak zatem wybrać formularz PIT?czytaj dalej

 • Podatnik dokonujący wynajmu lokalu mieszkalnego osiąga z takiej działalności przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynajem może być prowadzony w ramach działalności gospodarczej albo prywatnie (w postaci najmu prywatnego). W tym drugim przypadku podatnik może wybrać, w jakiej formie będzie rozliczał dochody z najmu. Zależy od tego jego roczne rozliczenie PIT.czytaj dalej

 • Osoby, które są polskimi rezydentami podatkowymi i uzyskują dochody z zagranicy, zasadniczo powinny się z nich rozliczyć w Polsce, składając roczne rozliczenie na odpowiednim druku podatkowym. Zdefiniujmy najpierw, że rezydentem podatkowym w Polsce będzie ten podatnik, który posiada w Polsce centrum życia osobistego lub gospodarczego i pozostaje w kraju przez minimum 183 dni w roku. A czy takie same zasady można odnieść do rozliczenia renty uzyskiwanej z zagranicy przez polskiego podatnika?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?
 • Zwrot podatku dla podatnika z tytułu rocznego rozliczenia podatkowego może być dokonany w związku z zastosowaniem różnych ulg i preferencji podatkowych. Jedną z nich jest ulga na dziecko. Deklaracja podatkowa roczna, która ujmuje taką ulgę pozwala na odliczenie określonej kwoty, której wysokość zależy od liczby wychowywanych dzieci w rodzinie. Jakie formularze PITy z ulgą rodzinną można złożyć? Czy każde rozliczenie roczne PIT podatnika wychowującego i sprawującego opiekę nad dzieckiem może uwzględniać ulgę rodzinną?czytaj dalej

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku określa, w jakich przypadkach formularze PITy podatników mogą uwzględniać ulgę rehabilitacyjną. Ogólnie rzecz ujmując, podstawą do jej zastosowania są wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na dostosowanie mieszkania czy domu osoby niepełnosprawnej do jej indywidualnych potrzeb wynikających np. z ograniczonej możliwości poruszania się. Pit  z ulgą rehabilitacyjną złożyć mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie. Adaptacja mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego podatnika pozwala na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej w PIT, choć nie wszystkie remonty i elementy wyposażenia mieszkania będą wchodziły w obręb takiej ulgi. Jakie właściwie wydatki na pewno będzie można zakwalifikować do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne?czytaj dalej

 • Oddając nieodpłatnie krew oraz/lub jej składniki, takie jak czerwone krwinki lub osocze, można uzyskać status honorowego dawcy krwi. W jednym roku kalendarzowym mężczyzna będący krwiodawcą, może oddać 2,7 litra krwi, natomiast górna granica roczna dla kobiety to 1,8 litra. Aby osiągnąć roczne maksimum, należy w tym celu kilka razy w roku udać się do punktu pobrań, jednak ani ustawodawcy, ani też lekarze nie dzielą krwiodawców na lepszych lub gorszych ze względu na to, jaką ilość mililitrów krwi oddali w danym okresie czasu. Nieodpłatne krwiodawstwo jest uważane za czyn szlachetny, który nie może być rozpatrywany pod kątem „stażu” krwiodawcy. Prawdą jest natomiast, iż statusy zasłużonego oraz honorowego dawcy krwi przeznaczone są dla osób, które oddały niemałą ilość krwi.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły