Wszystko do rozliczenia PIT


Twój praktyczny i przejrzysty PIT


Wybierz interesującą Cię kategorię - łatwo znajdziesz porady i wskazówki niezbędne do rozliczenia podatku!
Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.
 • Sprzedaż mieszkania rozumiana jako odpłatne zbycie nieruchomości, powoduje pewne konsekwencje w zakresie podatku PIT. Jako właściciel sprzedający nieruchomość będziesz musiał najpewniej ująć kwotę uzyskaną ze sprzedaży w swoim rozliczeniu rocznym i zapłacić od niej należny fiskusowi podatek. Sprawdź jednak z nami, w jakich przypadkach unikniesz odprowadzania na rzecz urzędu skarbowego wysokiej kwoty tytułem podatku za sprzedaż własnego mieszkania.czytaj dalej

 • Podatek dochodowy opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Podatnicy będący osobami prawnymi płacą jednak podatki CIT, zamiast PIT. W ten sposób opodatkowanie dotyczy między innymi spółek. Każdy podatnik podatku CIT musi także składać w urzędzie skarbowym właściwe deklaracje podatkowe, podobnie jak podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. Jakie zmiany w wysokości podatku CIT zamierza wprowadzić Irlandia Północna i jaki system podatkowy obowiązuje w Polsce w przypadku podatku od osób prawnych?czytaj dalej

 • Podatek leśny jest jednym z podatków bezpośrednich, jakie obowiązują w Polsce. Swoją konstrukcją przypomina nieco podatek rolny. Przedstawiamy w niniejszym artykule, kto zobowiązany jest do uiszczania podatku leśnego i w jakich terminach należy dokonać takiej płatności.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.
 • Status samotnego rodzica przyznany podatnikowi pozwala na preferencyjne rozliczenie podatkowe. Dla jego przyznania wystarczy, że podatnik - samotna matka lub samotny ojciec dziecka, złoży rozliczenie PIT-37 lub PIT-36 na zasadach właściwych dla takiej preferencji. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze fiskus w ten sam sposób będzie postrzegał samotne rodzicielstwo, jak my. Warto więc sprawdzić w przepisach ustawy o PIT, jakie warunki musi spełniać rodzic, aby samotnym rodzicem móc być w świetle rozliczeń podatkowych.czytaj dalej

 • Wspólne konto bankowe to częsta praktyka w przypadku małżonków ze wspólnością majątkową małżeńską. Pytanie tylko, czy widniejące na takim rachunku kwoty mogą być interpretowane przez fiskusa jako darowizna? Czy będę musiał wykazać w swoim PIT takie kwoty i opłacić podatek od darowizny? Niekoniecznie.czytaj dalej

 • Program prorodzinny, wspierający osoby wychowujące dziecko lub dzieci - Rodzina 500+ był czołowym pomysłem wyborczy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rządzący dotrzymali danego w kampanii słowa i wprowadzili w życie projekt umożliwiający rodzicom pobieranie po 500 zł miesięcznie na dziecko. Początkowo do świadczenia mieli być upoważnieni wszyscy rodzice - pary małżeńskie, związki partnerskie, a także wdowy, wdowcy, rozwódki, rozwodnicy i samotni rodzice. Obecnie 500+ na pierwsze dziecko otrzymują tylko ci rodzice dzieci, którzy spełniają kryteria dochodowe - wynosi ono 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Pozostali otrzymują świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na wysokość dochodów. Czy świadczenie 500+ musi być rozliczone w ramach podatku PIT? Czy rozliczenie roczne rodzica będzie ujmowało je w gronie jego przychodów?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.
 • Najem prywatny powoduje, że powstaje po stronie osoby wynajmującej mieszkanie - właściciela danej nieruchomości, przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek od najmu w takim przypadku może być odprowadzany do urzędu skarbowego za pomocą dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt przy najmie prywatnym powoduje, że podatnik ma obowiązek rozliczenia się z wykorzystaniem druku PIT-28. Czy można złożyć takie rozliczenie PIT przez internet? Sprawdź, jak tego dokonać.czytaj dalej

 • Sprzedałeś w ubiegłym roku podatkowym nieruchomość? Nie zapomnij, że musisz rozliczyć się z takiego dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT, który złożysz w urzędzie skarbowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi nałożeniem wysokich kar i odsetek od zaległego podatku, dlatego nie możesz o tym tak po prostu zapomnieć.czytaj dalej

 • Działalność wykonywana osobiście nie powinna być mylona z działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorców. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że ma ona zupełnie inny charakter. Nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na zysk. A jednak zysk ten może się pojawić i wówczas konieczne stanie się rozliczenie roczne PIT osoby, która w poprzednim roku podatkowym pozyskiwała przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jak tego dokonać? Jaki formularz będzie właściwy? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, który ma polską rezydencję podatkową, powinien rozliczać się z polskim fiskusem. Niemniej nie wszyscy przedsiębiorcy wybiorą przy takiej okazji druki PIT. Niektórzy wypełnią zeznania podatkowe na drukach CIT, przeznaczonych na rozliczenie dla fiskusa u osób prawnych, które również płacą podatek dochodowy, choć w nieco innej formie. Sprawdźmy, jakie grupy podatników wypełniają zeznania podatkowe PIT, a jakie będą rozliczały się z urzędem skarbowym z wykorzystaniem druków CIT. Do jakiej grupy się zaliczasz?czytaj dalej

 • Działalność badawczo-rozwojowa pozwala na rozwój nie tylko pojedynczym firmom, ale i całej branży czy gospodarki narodowej jako takiej. Niestety, ale podejmowanie takich działań wiąże się z koniecznością poniesienia z tego tytułu pewnych wysokich kosztów. Nie można ich uniknąć, ale za to mogą stać się podstawą skorzystania w rozliczeniu rocznym PIT ze szczególnej ulgi. Ulga na działalność badawczo-rozwojową istnieje od niedawna w przepisach podatkowych, ale już wielu przedsiębiorców zaczęło się nią interesować. Dotychczas funkcjonowała na gruncie polskiego prawa podatkowego ulga na nowe technologie i ulga na innowacje. Na czym one polegały i czy nowa ulga będzie bardziej dostępna dla przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych?czytaj dalej

 • Osoba fizyczna może założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, co wymaga uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców. Wraz z rejestracją firmy, przedsiębiorca zobowiązuje się do opłacania podatków z tytułu uzyskiwanych przychodów. Jak firma powinna płacić podatki? To zależy od tego, jaka metoda opodatkowania została zadeklarowana przez osobę fizyczną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Opodatkowanie firm podatkiem PIT odbywa się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania, które wskazują ponadto, na jakich drukach PITy powinni rozliczać się z fiskusem przedsiębiorcy. W którym momencie młody przedsiębiorca powinien zadeklarować wybraną metodę opodatkowania?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!
 • Mieszkanie zaliczane jest do majątku każdego właściciela. Kiedy decyduje się na jego zbycie, uzyskuje odkupującego dużą kwotę z tytułu sprzedaży. Zgodnie z ustawą o PIT, zbycie mieszkania pociąga za sobą opodatkowanie transakcji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jakiej wysokości zbywca musi zapłacić podatek i czy istnieją szanse na uniknięcie uiszczania takiej daniny? Czy zbycie nieruchomości zawsze jest opodatkowane?czytaj dalej

 • Przy wysyłce deklaracji PIT przez internet nie umieszcza się w rozliczeniu własnoręcznego podpisu - technicznie jest to niemożliwe. Niemniej e-deklaracja musi zostać w pewien sposób uwierzytelniona, aby fiskus miał pewność, że to rzeczywiście podatnik składa swoje rozliczenie PIT online. W tym celu do potwierdzenia tożsamości podatnika wykorzystuje się podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikacji lub też kwotę przychodu z poprzedniego roku podatkowego, jaką podatnik wykazał w swoim zeznaniu rocznym. Jaka to powinna być kwota?czytaj dalej

 • Działalność badawczo-rozwojowa pozwala na rozwój nie tylko pojedynczym firmom, ale i całej branży czy gospodarki narodowej jako takiej. Niestety, ale podejmowanie takich działań wiąże się z koniecznością poniesienia z tego tytułu pewnych wysokich kosztów. Nie można ich uniknąć, ale za to mogą stać się podstawą skorzystania w rozliczeniu rocznym PIT ze szczególnej ulgi. Ulga na działalność badawczo-rozwojową istnieje od niedawna w przepisach podatkowych, ale już wielu przedsiębiorców zaczęło się nią interesować. Dotychczas funkcjonowała na gruncie polskiego prawa podatkowego ulga na nowe technologie i ulga na innowacje. Na czym one polegały i czy nowa ulga będzie bardziej dostępna dla przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?
 • Wypełniając zeznanie PIT roczne podatnik w wielu przypadkach będzie mógł obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa, zwłaszcza, jeśli rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Jedną z ulg podatkowych, jaką można zastosować, składając deklaracje Pity jest ulga na darowiznę. Nie wszystkie darowizny będą podlegały odliczeniu w PIT. Na pewno będzie można go dokonać, jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym składał datki na kościół. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że darowizny na Kościół podlegają, według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podatkowemu. Czy można odliczyć zatem dowolną kwotę darowizny na Kościół w rocznym formularzu PIT, czy odliczenie podlega jakimkolwiek limitom?czytaj dalej

 • Roczne zeznania podatkowe Pity osób niepełnosprawnych mogą pod pewnymi warunkami, uwzględniać ulgę podatkową na rehabilitację. Jest to ulga rehabilitacyjna, której integralną częścią jest ulga na leki. Czy zeznanie PIT osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może uwzględnić ulgę na zakup leków, które nie są związane z niepełnosprawnością podatnika? Na jakie leki przysługuje odliczenie podatkowe?czytaj dalej

 • Rozliczenia PITy małżeństw wychowujących wspólnie dzieci mogą ujmować ulgę prorodzinną. Ulga na dziecko może być też ujmowana osobno w PIT męża lub w PIT żony, jeśli na przykład dotyczy wyłącznie dziecka jednego ze współmałżonków. Czy ulga prorodzinna znajdzie swoje zastosowanie, jeśli ojczym wychowuje dziecko z pierwszego małżeństwa żony?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły