Wszystko do rozliczenia PIT


Twój praktyczny i przejrzysty PIT


Wybierz interesującą Cię kategorię - łatwo znajdziesz porady i wskazówki niezbędne do rozliczenia podatku!
Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.
 • Sprzedaż mieszkania rozumiana jako odpłatne zbycie nieruchomości, powoduje pewne konsekwencje w zakresie podatku PIT. Jako właściciel sprzedający nieruchomość będziesz musiał najpewniej ująć kwotę uzyskaną ze sprzedaży w swoim rozliczeniu rocznym i zapłacić od niej należny fiskusowi podatek. Sprawdź jednak z nami, w jakich przypadkach unikniesz odprowadzania na rzecz urzędu skarbowego wysokiej kwoty tytułem podatku za sprzedaż własnego mieszkania.czytaj dalej

 • Podatek dochodowy opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Podatnicy będący osobami prawnymi płacą jednak podatki CIT, zamiast PIT. W ten sposób opodatkowanie dotyczy między innymi spółek. Każdy podatnik podatku CIT musi także składać w urzędzie skarbowym właściwe deklaracje podatkowe, podobnie jak podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. Jakie zmiany w wysokości podatku CIT zamierza wprowadzić Irlandia Północna i jaki system podatkowy obowiązuje w Polsce w przypadku podatku od osób prawnych?czytaj dalej

 • Podatek leśny jest jednym z podatków bezpośrednich, jakie obowiązują w Polsce. Swoją konstrukcją przypomina nieco podatek rolny. Przedstawiamy w niniejszym artykule, kto zobowiązany jest do uiszczania podatku leśnego i w jakich terminach należy dokonać takiej płatności.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.
 • Wspólne rozliczenie PIT małżonków jest jednym z preferencyjnych zeznań podatkowych PIT. Nie dla wszystkich taki druk PIT będzie dostępny. Należy spełnić określone prawem warunki dla wspólnego rozliczenia. Warto wiedzieć, jak je złożyć po raz pierwszy - ułatwi to rozliczanie się w ten sam sposób w przyszłości.czytaj dalej

 • W przypadku składania PIT przez internet, podatnik posługuje się elektroniczną wersją aktualnych formularzy podatkowych, które są traktowane przez fiskusa na równi względem papierowych druków. Dla poprawności i rzetelności rozliczenia nie ma znaczenia, jaką formę - papierową czy elektroniczną, będzie ono miało. Przedstawiamy, jak złożyć PIT przez internet.czytaj dalej

 • Status samotnego rodzica przyznany podatnikowi pozwala na preferencyjne rozliczenie podatkowe. Dla jego przyznania wystarczy, że podatnik - samotna matka lub samotny ojciec dziecka, złoży rozliczenie PIT-37 lub PIT-36 na zasadach właściwych dla takiej preferencji. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze fiskus w ten sam sposób będzie postrzegał samotne rodzicielstwo, jak my. Warto więc sprawdzić w przepisach ustawy o PIT, jakie warunki musi spełniać rodzic, aby samotnym rodzicem móc być w świetle rozliczeń podatkowych.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.
 • Najem prywatny powoduje, że powstaje po stronie osoby wynajmującej mieszkanie - właściciela danej nieruchomości, przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek od najmu w takim przypadku może być odprowadzany do urzędu skarbowego za pomocą dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt przy najmie prywatnym powoduje, że podatnik ma obowiązek rozliczenia się z wykorzystaniem druku PIT-28. Czy można złożyć takie rozliczenie PIT przez internet? Sprawdź, jak tego dokonać.czytaj dalej

 • Sprzedałeś w ubiegłym roku podatkowym nieruchomość? Nie zapomnij, że musisz rozliczyć się z takiego dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT, który złożysz w urzędzie skarbowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi nałożeniem wysokich kar i odsetek od zaległego podatku, dlatego nie możesz o tym tak po prostu zapomnieć.czytaj dalej

 • Działalność wykonywana osobiście nie powinna być mylona z działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorców. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że ma ona zupełnie inny charakter. Nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na zysk. A jednak zysk ten może się pojawić i wówczas konieczne stanie się rozliczenie roczne PIT osoby, która w poprzednim roku podatkowym pozyskiwała przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jak tego dokonać? Jaki formularz będzie właściwy? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, który ma polską rezydencję podatkową, powinien rozliczać się z polskim fiskusem. Niemniej nie wszyscy przedsiębiorcy wybiorą przy takiej okazji druki PIT. Niektórzy wypełnią zeznania podatkowe na drukach CIT, przeznaczonych na rozliczenie dla fiskusa u osób prawnych, które również płacą podatek dochodowy, choć w nieco innej formie. Sprawdźmy, jakie grupy podatników wypełniają zeznania podatkowe PIT, a jakie będą rozliczały się z urzędem skarbowym z wykorzystaniem druków CIT. Do jakiej grupy się zaliczasz?czytaj dalej

 • Działalność badawczo-rozwojowa pozwala na rozwój nie tylko pojedynczym firmom, ale i całej branży czy gospodarki narodowej jako takiej. Niestety, ale podejmowanie takich działań wiąże się z koniecznością poniesienia z tego tytułu pewnych wysokich kosztów. Nie można ich uniknąć, ale za to mogą stać się podstawą skorzystania w rozliczeniu rocznym PIT ze szczególnej ulgi. Ulga na działalność badawczo-rozwojową istnieje od niedawna w przepisach podatkowych, ale już wielu przedsiębiorców zaczęło się nią interesować. Dotychczas funkcjonowała na gruncie polskiego prawa podatkowego ulga na nowe technologie i ulga na innowacje. Na czym one polegały i czy nowa ulga będzie bardziej dostępna dla przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych?czytaj dalej

 • Osoba fizyczna może założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, co wymaga uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców. Wraz z rejestracją firmy, przedsiębiorca zobowiązuje się do opłacania podatków z tytułu uzyskiwanych przychodów. Jak firma powinna płacić podatki? To zależy od tego, jaka metoda opodatkowania została zadeklarowana przez osobę fizyczną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Opodatkowanie firm podatkiem PIT odbywa się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania, które wskazują ponadto, na jakich drukach PITy powinni rozliczać się z fiskusem przedsiębiorcy. W którym momencie młody przedsiębiorca powinien zadeklarować wybraną metodę opodatkowania?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!
 • Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków zwykle pozwala na zoptymalizowanie wysokości płaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklaracja roczna małżonków na jednym druku PIT może być składana nie tylko w formie tradycyjnego, papierowego formularza, ale również jako e-deklaracja. Jak złożyć e-PIT wraz z mężem czy z żoną? Czy e-deklaracja małżonków wymaga spełnienia dodatkowych warunków formalnych?czytaj dalej

 • Samotne rodzicielstwo jest wyzwaniem dla każdego rodzica, który zmuszony jest podołać trudom wychowania dziecka i utrzymania go samodzielnie. Sytuacja ta może wynikać z rozwodu rodziców albo ze śmierci jednego z nich. Wówczas rodzic może skorzystać z pewnych preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tylko spełnia warunki uznania go za samotnego rodzica, wtedy uprawniony będzie do złożenia PIT z dzieckiem. Jak samotny rodzic ma przygotować takie rozliczenie roczne i na czym w praktyce polega preferencja przewidziana w przepisach podatkowych?czytaj dalej

 • Nie ma prawa, które zabraniałoby małoletnim zarabiania pieniędzy. Oczywiście nie mogą oni być pracownikami etatowymi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzieci uzyskiwały dochody z różnych źródeł. Jeśli tak się dzieje, pozostaje kwestia rozliczenia podatkowego dziecka. Czasem samo rozliczy się z fiskusem, składając rozliczenie roczne na własne nazwisko, ale częściej to rodzic składa PIT z dzieckiem i w swojej deklaracji rocznej obok swoich dochodów ujmuje również dochody małoletniego. Jak poprawnie wypełnić druk rozliczenia PIT, jeśli rodzic lub rodzice zobowiązani są do rozliczenia wraz z dzieckiem, z uwzględnieniem jego dochodów z poprzedniego roku podatkowego?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły

Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?
 • Wypełniając zeznanie PIT roczne podatnik w wielu przypadkach będzie mógł obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa, zwłaszcza, jeśli rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Jedną z ulg podatkowych, jaką można zastosować, składając deklaracje Pity jest ulga na darowiznę. Nie wszystkie darowizny będą podlegały odliczeniu w PIT. Na pewno będzie można go dokonać, jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym składał datki na kościół. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że darowizny na Kościół podlegają, według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podatkowemu. Czy można odliczyć zatem dowolną kwotę darowizny na Kościół w rocznym formularzu PIT, czy odliczenie podlega jakimkolwiek limitom?czytaj dalej

 • Roczne zeznania podatkowe Pity osób niepełnosprawnych mogą pod pewnymi warunkami, uwzględniać ulgę podatkową na rehabilitację. Jest to ulga rehabilitacyjna, której integralną częścią jest ulga na leki. Czy zeznanie PIT osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może uwzględnić ulgę na zakup leków, które nie są związane z niepełnosprawnością podatnika? Na jakie leki przysługuje odliczenie podatkowe?czytaj dalej

 • Rozliczenia PITy małżeństw wychowujących wspólnie dzieci mogą ujmować ulgę prorodzinną. Ulga na dziecko może być też ujmowana osobno w PIT męża lub w PIT żony, jeśli na przykład dotyczy wyłącznie dziecka jednego ze współmałżonków. Czy ulga prorodzinna znajdzie swoje zastosowanie, jeśli ojczym wychowuje dziecko z pierwszego małżeństwa żony?czytaj dalej

Przeglądaj pozostałe artykuły