Ciekawostki ze świata podatków: Co UE sądzi nt. "pewności podatkowej"?


Poprawa sytuacji w obszarze tzw. pewności podatkowej jest jednym z priorytetów, jakim zajmuje się Rada Unii Europejskiej ds. Ekonomicznych i Finansowych. Czym jest owa pewność podatkowa i jakie stanowisko wobec niej prezentuje UE?

 

Czym jest pewność podatkowa?

Pewność podatkową należy rozumieć jako niezmienność przepisów podatkowych w czasie. W wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej przepisy podatkowe zmieniają się bardzo dynamicznie i nigdy nie można mieć 100 procentowej pewności, czy stosowane artykuły poszczególnych ustaw podatkowych są aktualne i właściwe.

Zasada pewności podatkowej wprowadzana jest w wielu krajach na całym świecie, w tym również i w Polsce. Od 2017 roku w naszym kraju obowiązuje klauzula pewności prawa podatkowego, która zakłada, że podatnik nie może być obciążony żadnymi daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami, jeśli zastosował się do wcześniejszych decyzji urzędów albo do pewnej ugruntowanej praktyki podatkowej. Ugruntowana praktyka odnosi się do pisemnych stanowisk różnych organów, interpretacji indywidualnych, prawomocnych rozstrzygnięć, zaleceń pokontrolnych czy dokumentów rekomendujących przedsiębiorcom odpowiednie postępowanie.

Podmiot gospodarczy na mocy klauzuli pewności prawa będzie mógł powoływać się na interpretację udzieloną innemu podmiotowi, o ile nie została ona w czasie od jej wydania do chwili obecnej zmieniona, jeśli występuje tożsamość obu stanów faktycznych - opisanego w interpretacji i zaistniałego po stronie podmiotu.

Wspieranie pewności podatkowej

Podczas nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) w kwietniu 2017 roku poszczególne kraje członkowskie, za pośrednictwem swoich ministrów finansów, dyskutowali na temat prowadzenia konkretnych działań, które miałyby na celu poprawę sytuacji w obszarze tzw. pewności podatkowej. Podczas spotkania ECOFIN stanowisko polskie reprezentował wiceminister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości - Piotr Nowak. Dyskusje na różne tematy, w tym pewności podatkowej, trwały dwa dni.

UE jest „za” podejmowaniem właściwych działań, które zmierzałyby do poprawy sytuacji w obszarze pewności podatkowej. Ministrowie i wiceministrowie obecni na spotkaniu zgodzili się, że takie działania są w obliczu aktualnych zjawisk gospodarczych koniecznością. Zmieniają się bowiem w poszczególnych krajach członkowskich zarówno stosowane przez przedsiębiorców modele biznesowe, jak i przepisy kształtujące kompletne systemy fiskalne w tychże państwach. Uczestnicy spotkania podnieśli także kwestię związaną z potrzebą zapewnienia krajom członkowskim odpowiedniej ilości czasu na dokonanie wdrożenia wszystkich nowych regulacji i zapewnienia ich pełnej spójności z działaniami podejmowanymi na poziomie międzynarodowym.