Ciekawostki ze świata podatków: Irlandia i CIT


Podatek dochodowy opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Podatnicy będący osobami prawnymi płacą jednak podatki CIT, zamiast PIT. W ten sposób opodatkowanie dotyczy między innymi spółek. Każdy podatnik podatku CIT musi także składać w urzędzie skarbowym właściwe deklaracje podatkowe, podobnie jak podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. Jakie zmiany w wysokości podatku CIT zamierza wprowadzić Irlandia Północna i jaki system podatkowy obowiązuje w Polsce w przypadku podatku od osób prawnych?

 

Zapowiedzi władz Irlandii Północnej

Partia Demokratycznych Unionistów sprawująca władzę w Irlandii Północnej zapowiedziała, że jeśli uda jej się utrzymać władzę podczas marcowych wyborów, to będzie wspierała pomysł zmniejszenia w najbliższej przyszłości podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) nawet do poziomu 10 proc. Irlandia Północna tym samym rozważa zdecydowane zmniejszenie wysokości tego podatku, co jest trendem także w sąsiedniej Irlandii.

Już od 2015 roku pojawiają się z różnych stron w Irlandii Północnej postulaty zmniejszenia wymiaru podatku CIT, ale jak dotychczas nic takiego nie miało miejsca.

Lider Partii Demokratycznej Unionistów, Arlene Foster wskazała, że jej partia jest za obniżeniem od 2018 roku podatku dochodowego od osób prawnych do 12,5 proc. Irlandia ma postąpić tak samo. Zdaniem Foster można by pójść jeszcze dalej w obniżaniu stawki podatku CIT i zmniejszyć ją nawet do 10 proc.

Polityka podatkowa znajduje się obecnie w rękach Irlandii Północnej, która otrzymała w tym zakresie autonomię od Wielkiej Brytanii. Ma możliwość podejmowania w sposób samodzielny wszelkich decyzji dotyczących ustalania wysokości i skali podatków dochodowych od osób fizycznych oraz podatków dochodowych od osób prawnych. Jeśli Irlandia Północna zdecyduje się na obniżenie podatku CIT, będzie to jeden z najniższych tego typu podatków w całej Europie.

Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce

Od 1 stycznia 2017 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, czyli podatku CIT. Dotyczą one jednak wyłącznie małych przedsiębiorców, którzy mogą opłacać podatek CIT według stawki 15 proc. Dla innych przedsiębiorców stawka ta wynosi 19 proc. Obniżka obejmuje podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 1 200 000 euro. 15-procentowy podatek zapłacą też firmy rozpoczynające działalność.

Warto powiedzieć, że w Polsce zasady opodatkowania podatkiem CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Określa ona grupy podatników, które zobowiązane są obliczać i odprowadzać taki podatek. Zgodnie z art. 1, podatek dochodowy od osób prawnych opłacają:

  • osoby prawne,
  • spółki kapitałowe, które pozostają w organizacji,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej - z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki niemające osobowości prawnej, ale z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  • grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, które mają osobowości prawne, czyli tzw. podatkowe grupy kapitałowe, spełniające dodatkowe wymagania uznania ich za podatkową grupę kapitałową.

Kolejny artykuł wspominanej ustawy, czyli art. 2 ustawy o CIT, wskazuje, od jakich przychodów nie trzeba opłacać podatku CIT. Nie znajduje on zastosowania w stosunku do przychodów:

  • z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane po to, aby określić dochody wolne od podatku dochodowego,
  • z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
  • wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
  • przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z podatku tonażowego.

Podatnicy podatku CIT zobowiązani są terminowo składać do urzędów skarbowych swoich rozliczeń podatkowych. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych również jest dochód lub przychód uzyskany z działalności osoby prawnej, pomniejszony o koszty jego uzyskania i odliczenia wskazane ustawą. Istnieje wiele różnych formularzy, służących do rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.