Czy jednorazowy zarobek małoletniego dziecka musi być rozliczonym w PIT rodziców?


Dochody małoletnich dzieci mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach, jak dochody pozyskiwane przez osoby pełnoletnie.

 

Czy jednak zawsze zarobek małoletniego dziecka znajdzie się w rozliczeniu PIT rodziców? Czy istnieją jakieś ulgi podatkowe zwalniające jednorazowy zarobek małoletniego z konieczności odprowadzania do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych i tym samym z jego wykazywania w formularzach Pity - rodziców lub samego dziecka?

Jak rozliczane są generalnie dochody małoletnich podatników?

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i nie są pełnoletnie, najczęściej same nie rozliczają się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku PIT nie zabrania im jednak pozyskiwania dochodów w roku podatkowym. Zarobek małoletniego dziecka może podlegać opodatkowaniu i tym samym będzie trzeba go wykazać w rocznym rozliczeniu podatkowym. Istnieją na to dwa sposoby - albo dochody będą doliczone do PIT rodziców dziecka, albo będzie on zobowiązany do sporządzenia własnej deklaracji podatkowej, którą podpiszą rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Dla rozstrzygnięcia, w jaki sposób prawidłowo opodatkować dochody małoletniego dziecka, należy sięgnąć po przepisy ustawy o PIT i sprawdzić, czy zarobki dziecka nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym. Jeśli tak nie jest, dochody małoletniego dziecka albo rozliczane są przez rodzica, w rozliczeniu PIT rocznym, albo też dziecko będzie zobowiązane samodzielnie złożyć deklarację roczną PIT w związku z opodatkowaniem jego dochodów.

Rozliczenie PIT z dzieckiem rodzic składa na druku PIT-36, czyli formularzu przeznaczonym na rozliczenie podatkowe z tytułu pozyskiwania dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Takie rozliczenie składają w Urzędach Skarbowych podatnicy, którzy samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, pozyskiwali dochody w poprzednim roku podatkowym. W przypadku PIT rodziców uwzględniających w swojej deklaracji podatkowej dochody małoletniego dziecka, nie ma znaczenia, że rodzice powinni rozliczyć się na druku PIT-37, jako osoby uzyskujące dochody za pośrednictwem płatnika. PIT-36 jest odpowiedni dla rozliczania takich dochodów oraz dochodów małoletniego dziecka. PIT-36 rodzica z opodatkowaniem dochodów małoletniej pociechy powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Rozliczenie PIT rodziców uwzględniające zarobki małoletniego dziecka jest obowiązkowe, jeśli dziecko uzyskało w poprzednim roku podatkowym dochody inne niż z pracy własnej, albo z przedmiotów oddanych dziecku do samodzielnego władania i używania. Dochody małoletniego dziecka są sumowane z dochodami rodziców lub rodzica w deklaracji rocznej. W PIT-36 podatnik wykazuje dochody małoletniego i dolicza je do własnych.  Ich sumę musi opodatkować zgodnie z przepisami podatkowymi, według stawki 18% przy dochodach poniżej progu 85 528 zł oraz według stawki 32% podatku dochodowego od nadwyżki ponad wskazany, roczny dochód.

Oprócz tego, rozliczenie PIT z dzieckiem musi uwzględniać załącznik PIT-M, właściwy dla rozliczania dochodów małoletnich dzieci. Jeśli małżonkowie nie rozliczają się wspólnie, na jednej deklaracji podatkowej, to dochody ich małoletnich dzieci dzieli się na pół i proporcjonalnie dolicza do dochodu każdego rodziców.

Samodzielne rozliczanie dziecka

Dochody niepełnoletniego dziecka mogą być wykazane w jego własnym rozliczeniu rocznym. Niektóre dochody muszą być rozliczane w taki sposób. Dotyczy to dochodów pochodzących z:  

  • pracy na podstawie umowy o pracę,
  • pracy na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
  • praw autorskich prac małoletniego,
  • udzielonych licencji przez małoletniego,
  • stypendiów naukowych, socjalnych itp. (o ile nie są one zwolnione z opodatkowania),
  • przedmiotów oddanych do swobodnego.

Własne rozliczenie podatkowe małoletniego będzie wypełniane, jeśli rodzice dziecka są pozbawieni prawa do pobierania pożytku z rzeczy dziecka.  PIT dziecka jest składany w Urzędzie Skarbowym, właściwym względem jego miejsca zamieszkania. W sytuacji składania fiskusowi samodzielnego rozliczenia rocznego dziecka, to rodzic lub opiekun prawny podpisuje PIT.

Zwolnienie przedmiotowe dla zarobków małoletniego dziecka

Rozliczeniu w PIT rodziców nie będą podlegały dochody dziecka uzyskane w trybie jednorazowym, jeśli były pozyskiwane na podstawie umowy zlecenie opiewającej na kwotę poniżej 200 zł. To płatnik, czyli zleceniodawca lub pracodawca małoletniego będzie musiał pobrać od takiej umowy podatek zryczałtowany w wysokości 18 proc. Każda umowa jest przy tym traktowana osobno.