Dodatek do zasiłku rodzinnego a rozliczenie PIT z ulgą na dziecko - czy to się wyklucza?


Ulga na dziecko, to jednak z atrakcyjniejszych ulg, z jakich korzystamy przy okazji rocznych rozliczeń z fiskusem. Jeśli tylko w naszym druku rozliczenie pit  wykażemy odpowiednie dochody (od nich bowiem dokonujemy odpisu), możliwym jest odpisanie nawet ponad dwóch tysięcy złotych (jeśli rozliczamy co najmniej dwójkę dzieci). Jednak nie zawsze coś, co z pozoru wydaje się atrakcyjnym, takim jest w rzeczywistości. Ulga rodzinna w pit, jaka już od kilku co najmniej lat funkcjonuje w naszym prawie podatkowym, umożliwia rodzicom zastosowanie preferencyjnego rozliczenia się z fiskusem. Rozliczenie to polega na pomniejszeniu swojego podatku (wyliczonego wcześniej na podstawie dochodu) o kwotę przysługującej nam ulgi, jaką jest ulga na dziecko. Na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, że rozliczenie dzieci i zastosowanie ulgi prorodzinnej daje nam szanse na duża oszczędność, a tym samym na duży zwrot podatku, który niejednokrotnie przekracza nawet kwotę dwóch tysięcy złotych (jeśli np. rozliczamy dwójkę naszych dzieci).

 

Ulga rodzinna i druga strona medalu

Oczywiście, nie ma co ukrywać, że tak duża kwota, zwłaszcza w okresie letnim i około szkolnym (rozliczamy się bowiem do 30 kwietnia danego roku podatkowego, a na zwrot należnego nam podatku urząd skarbowym ma maksymalnie trzy miesiące), jest doskonałym zastrzykiem gotówki, cz to na remont mieszkania, upragnione wakacje, czy wyprawkę do szkoły naszych pociech (niestety jest to dość duży koszt).

Jednak jest i druga strona medalu. Mniej korzystna dla rodziców, którzy co roku korzystają ze świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, czy też z pomocy socjalnej. Mniej korzystna, ponieważ na skutek zastosowania ulgi, jaką jest ulga na dziecko, zwiększeniu ulegnie ich dochód brany pod uwagę, przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

Zanim zatem zdecydujemy się na preferencyjne rozliczenie roczne z zastosowaną ulgą na dziecko, warto zastanowić się nad tego konsekwencjami. Warto rozpatrzyć, czy też bardziej opłaca się nam szybka i jednorazowa gotówka, czy też bardziej zależy nam na prawie do świadczeń rodzinnych, czy też do zasiłków pomocowych oferowanych nam przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( w przypadku mniejszych miejscowości), czy też przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( w przypadku miast). I na to pytanie warto już sobie samemu odpowiedzieć, zanim do 30 kwietnia danego roku złożymy nasze rozliczenie roczne pit.

Ulga rodzinna i świadczenia rodzinne – podstawowe informacje

Przysługując nam ulga na dziecko, jeszcze do tego roku (czyli rozliczanego roku 2012) uwzględniała kwotę 92,67 złotych przysługującą nam na jeden miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej. W przypadku odliczenia uwzględnionego w naszym druku rozliczenie PIT, kwota zwolnienia wynosiła 1112,04 złotych.

Należy jednak pamiętać (a jest to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez podatników w momencie rozliczania), że suma odliczonych ulg (nawet, jeśli mamy trojkę dzieci) nie może przekroczyć kwoty obliczonego w zeznaniu podatku.

Odliczenia dokonujemy na druku podatkowym PIT/O dołączanym do naszego podstawowego formularza podatkowego (PIT-37, bądź PIT-36).

Pamiętajmy również, że samo wykazanie ulgi w zeznaniu PIT/O to jeszcze nie koniec naszego rozliczenia. Koniecznym jest bowiem przeniesie wykazanej ulgi do naszego głównego rozliczenia rocznego. I tak w przypadku druku PIT-36 kwoty odliczeń przenosimy do rubryki 180 i 181 (kiedy ulgę rozliczamy razem z małżonkiem).

W przypadku formularza podatkowego PIT-37, kwoty odliczeń przenosimy do pozycji 114 i 115 (kiedy ulgę rozliczamy razem z małżonkiem).

Co ważne, w przypadku podatku liniowego, czy też ryczałtu nie mamy możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia ulgi rodzinnej.

Z kolei świadczenia rodzinne, o których mowa w powyższym tekście, również mają ustalone na mocy przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych limity dochodu na członka rodziny. Przekroczenie ustalonych limitów skutkuje brakiem dostępu do zasiłku rodzinnego, czy świadczeń alimentacyjnych.

Czy wiesz, że…

Kwestie należnych nam świadczeń rodzinnych uregulowany jest przepisami prawnymi ustawy o świadczeniach rodzinnych - Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 139, poz.992).

Z kolei kwestie odliczeń z tytułu ulgi na dziecko regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)