Druki PIT 2016 - nieaktywne


Nieaktywne formularze podatkowe PITy 2016 – przeznaczone są do wydrukowania i ręcznego wypełniania.

Aby rozliczyć się w roku 2017, korzystając z Programu do rozliczeń Pity 2016, drukujemy konkretny druk PIT i wypełniamy w tradycyjny sposób, czyli na papierze. Następnie wysyłamy gotowe zeznanie podatkowe (koniecznie przez nas ręcznie podpisane!) do Urzędu Skarbowego pocztą tradycyjną (listem poleconym, aby zachować potwierdzenie nadania zestawienia podatkowego w punktualnym terminie). Możemy również dostarczyć nasz papierowy, wypełniony druk PIT fiskusowi osobiście, czyli składamy go wówczas w okienku podawczym urzędu. Obojętnie, czy zdecydujemy się na wysłanie listu, czy na osobiste złożenie rozliczenia rocznego, pamiętajmy, iż potwierdzenie dostarczenia PIT rocznego powinniśmy przechowywać przez 5 lat. W pierwszym przypadku potwierdzeniem tym będzie druk nadania listu ze stemplem pocztowym o konkretnej dacie, w drugim przypadku będzie to potwierdzenie w postaci adnotacji urzędnika, którą złoży on na naszej kopii zeznania.