Jak złożyć PIT przez Internet? Podpowiadamy!


W przypadku składania PIT przez internet, podatnik posługuje się elektroniczną wersją aktualnych formularzy podatkowych, które są traktowane przez fiskusa na równi względem papierowych druków. Dla poprawności i rzetelności rozliczenia nie ma znaczenia, jaką formę - papierową czy elektroniczną, będzie ono miało. Przedstawiamy, jak złożyć PIT przez internet.

 

Wybór programu

W sieci znajdziemy całą masę różnego rodzaju programów i aplikacji służących do wypełniania e-deklaracji podatkowych. Część dostępna jest po utworzeniu konta podatnika i zalogowaniu się na nie albo po pobraniu instalatora programu na dysk swojego komputera. Jeszcze inne są dostępne w trybie online, bez konieczności instalacji, co pozwala na rozliczenie się z fiskusem z dowolnego miejsca na Ziemi, gdzie podatnik będzie miał połączenie z internetem i dostęp do danych niezbędnych do dokonania rozliczenia podatkowego PIT.

Uruchamiamy rozliczenie online

Po uruchomieniu programu e-deklaracji podatkowych należy  wybrać, czy wypełniamy PIT online za pomocą kreatora rozliczeń podatkowych, wolimy skorzystać z aktywnych deklaracji, które wypełnimy samodzielnie przez internet albo chcemy wrócić do wcześniej zapisanej w programie e-deklaracji podatkowej. Kreator rozliczenia przeznaczony jest dla podatników, którzy chcą skorzystać z rzetelnych podpowiedzi systemowych.

Po wybraniu tej opcji możemy wybrać sposób opodatkowania i cel złożenia deklaracji albo wczytać wstępnie przygotowany PIT (PFR), pobierając dane deklaracji podatnika z portalu podatkowego. Do wyboru mamy sposób opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem albo dla osób samotnie wychowujących dzieci. Celem złożenia deklaracji może być złożenie zeznania lub jego korekta.

Po wyborze opcji rozliczenia podatkowego należy wpisać podstawowe dane podatnika lub podatników (przy rozliczeniu z małżonkiem), w tym:

 • nazwisko, pierwsze imię,
 • identyfikator podatkowy (rodzaj i numer),
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania na dzień 31 grudnia 2017 roku, w tym kraj, kod pocztowy, poczta, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, urząd skarbowy, dodatkowe informacje - opcjonalnie.

Przy wielu polach w kreatorze rozliczeń podatkowych PIT widoczne są zielone znaki zapytania, które kryją w sobie podpowiedzi systemowe. Na przykład przy numerze identyfikatora podatkowego można przeczytać:

„Wybierz i wpisz PESEL jeśli podmiot jest osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce.

Wybierz i wpisz NIP jeśli podmiot ma swoją działalność gospodarczą.

W przypadku gdy podmiot nie posiada numeru NIP i PESEL (nierezydent) - wybierz NIP i wpisz 9999999999 (10 razy 9)”.

Dla przykładu wybraliśmy rozliczenie ze współmałżonkiem, czyli będzie ono realizowane z zastosowaniem druku PIT-36 lub PIT-37.

W kolejnym kroku podatnik wybiera typ informacji podatkowej, z której będzie czerpał informacje o swoich przychodach: PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C lub pozostałe, jak np. przychody z KPiR (Książki Przychodów i Rozchodów).

Program daje możliwość skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Wystarczy oznaczyć odpowiednią opcję:

 • ulga z tytułu wychowania dzieci,
 • wydatki na internet,
 • wydatki na leki i cele rehabilitacyjne,
 • darowizny pieniężne i oddana krew/osocze,
 • ulga budowlana, odsetkowa i gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej,
 • odliczenia od dochodu (w tym wpłata na ikze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń),
 • odliczenia od podatku (w tym ulga na wyszkolenie uczniów, ulga na pomoc domową, ulga abolicyjna),
 • chcę odliczyć inne ulgi lub dopisać dodatkowe informacje.

Oznaczając np. ulgę z tytułu wychowywania dzieci, podatnik wpisuje liczbę wychowywanych dzieci i zobowiązany jest do podania ich numerów PESEL. Podatnik informowany jest o tym, że:

„Uwaga. Jeśli masz tylko jedno dziecko i Twoje dochody zsumowane z dochodami współmałżonka przekraczają 112 000,00 zł, to ulga na dziecko niestety nie przysługuje. Aktualna łączna kwota dochodów wyliczona przez program to 0,00 zł, jednak należy w niej uwzględnić następujące dochody: podlegające podatkowi 18% i 32% (wszystkie podstawowe zarobki), 19% (PIT-36L) i dochody z PIT-38, pomniejszone o kwoty składek ZUS”.

To ważna informacja dla podatnika, który chce rozliczyć się wraz z małżonkiem i skorzystać z ulgi na dziecko. Jeśli jego dochody są wyższe niż 112 000 zł, łącznie z dochodami małżonka, wówczas ulga nie będzie mu przysługiwała.

Na koniec program wygeneruje odpowiedni druk PIT dla podatnika, wyliczy kwotę dochodu, kwotę do zapłaty i ewentualnie kwotę zwrotu podatkowego, na podstawie przedstawionych danych liczbowych. W kolejnym kroku po wpisaniu kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego podatnik uwierzytelni zeznanie i będzie mógł dostarczyć swój PIT do urzędu skarbowego w formie e-deklaracji.