Komu nie przysługują prawa do ulgi odsetkowej - wątpliwości podatników


Niektóre obowiązujące w poprzednich latach ulgi podatkowe obecnie już nie funkcjonują w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do takich ulg podatkowych niewątpliwie należy zaliczyć ulgę odsetkową. Roczne PITy podatników mogą jednak uwzględniać odliczenie takiej ulgi. Jak to możliwe, że wciąż można złożyć PIT z ulgą odsetkową, choć ulgi tej na próżno można szukać w aktualnych przepisach o PIT? Ulga odsetkowa obowiązuje bowiem na zasadach praw nabytych. Tylko niektórzy podatnicy mają prawo do korzystania z ulgi odsetkowej. Komu nie będzie ona udostępniona?

 

Ulgi na zasadach praw nabytych

Ulga odsetkowa to nie jedyna ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych, która może być stosowana w rocznych rozliczeniach podatkowych na zasadach praw nabytych. Na czym to polega? Otóż, ulga odsetkowa przestała obowiązywać w Polsce z chwilą, gdy została znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku. Jeśli jednak podatnik nabył prawo do korzystania z ulgi odsetkowej w okresie jej obowiązywania, czyli od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2006 roku, może z niej korzystać w dalszym ciągu, nawet składając swoje roczne PITy w 2013 czy 2014 roku. Do kiedy taka ulga będzie dostępna?

Konstrukcja i zasady odliczenia ulgi odsetkowej

Prawo do ulgi odsetkowej można było nabyć od 2002 do końca 2006 roku. Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2007 roku zaciągnęli kredyt lub pożyczkę mieszkaniową, nabywali automatycznie prawo do ulgi odsetkowej, którą mogą w dalszym ciągu kontynuować w bieżących rozliczeniach podatkowych. PIT z ulgą złożą wyłącznie ci podatnicy, którzy w wymienionym okresie zaciągnęli kredyt lub pożyczkę na cele mieszkaniowe, które zostały szczegółowo wymienione w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Ulga odsetkowa polega na tym, że podatnicy mający prawo do jej zastosowania w praktyce, składają PIT z ulgą w postaci odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych, do upływu terminu spłaty określonego w umowie kredytowej. W rocznej deklaracji podatkowej podatnik uprawniony do ulgi odsetkowej ma możliwość odliczenia faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego mu na sfinansowanie inwestycji, której celem było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego na zakup mieszkania pod wynajem i jego natychmiastowe wynajęcie nie będzie na przykład uprawniać do ulgi odsetkowej.

W ramach ulgi odsetkowej można dokonać odliczenia od dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odsetek zapłaconych. Jeśli dochód nie jest wystarczająco wysoki ku temu, istnieje możliwość odliczenia wskazanych odsetek w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. Odliczeniu podlega różnica pomiędzy sumą odsetek przypadających do odliczenia, a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał swojego pierwszego odliczenia. Gdyby w ciągu dwóch lat od opłacenia odsetek nie było możliwości ich rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej, np. z uwagi na bardzo niski dochód podatnika, nie można ich w późniejszym czasie odliczyć.

Ulga odsetkowa będzie obowiązywała w rozliczeniach podatkowych na zasadach praw nabytych aż do 31 grudnia 2027 roku.

Kto ma prawo do ulgi odsetkowej, a kto nie złoży PIT z ulgą tego typu?

Odliczenie ulgi odsetkowej będzie możliwe, jeśli:

  • Podatnik zaciągnął kredyt na cele mieszkaniowe, kredyt na spłatę kredytów lub pożyczek mieszkaniowych bądź każdy kolejny kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego bądź kredytu zaciągniętego na spłatę takiego kredytu mieszkaniowego,
  • Podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej z fiskusem,
  • Inwestycja mieszkaniowa, np. budowa domu, została zakończona.

Automatycznie, ulga odsetkowa nie będzie dostępna dla podatników:

  • Zaciągających kredyty na inne cele niż cele mieszkaniowe,
  • Zaciągających kredyty na nabycie mieszkania z rynku wtórnego,
  • Zaciągających kredyty przed 1 stycznia 2002 roku lub po 1 stycznia 2007 roku,
  • Rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem: podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej.