Nie spóźnij się z rocznym PIT!


Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, w jakim terminie podatnicy powinni rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, składając swoje deklaracje podatkowe. Roczny PIT złożony po terminie wskazanym ustawowo spowoduje, że na podatnika zostaną nałożone odsetki ustawowe za każdy dzień spóźnienia, a fiskus dodatkowo może pociągnąć go do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Do kiedy deklaracja podatkowa roczna powinna trafić do stosownego pod względem miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oddziału Urzędu Skarbowego? I co zrobić, jeśli spóźnimy się jednak ze swoim rocznym PIT?

 

Terminy rozliczeń podatkowych

Najważniejsze jest zapoznanie się z obowiązującymi w Polsce terminami rozliczeń podatkowych. W zależności od wybranej czy narzuconej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, inny termin rozliczenia obowiązuje. Podatnicy mają od miesiąca do kilku miesięcy na rozliczenie się na prawidłowym formularzu PIT z fiskusem z tytułu podatku PIT. Obowiązują w Polsce następujące terminy ustawowe rozliczeń podatkowych z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych:

Do 31 stycznia dla druków:

  • PIT-16A (karta podatkowa),
  • PIT-19A (rozliczenie osób duchownych),
  • PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Do 28 lutego dla druków:

  • PIT-40 (roczne zeznanie PIT za pracownika),
  • PIT-40A (rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę).

Do 30 kwietnia dla druków:

  • PIT-36 (formularz właściwy dla działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej),
  • PIT-36L (podatek liniowy),
  • PIT-37 (zeznanie podatkowe dla osób fizycznych, uzyskujących dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, za pośrednictwem płatnika),
  • PIT-38 (dochody kapitałowe, z giełdy),
  • PIT-39 (dochody z tytułu nieruchomości).

Z uwagi na fakt, że graniczny termin na rozliczenie roczne podatnika za dany rok podatkowy może przypadać na dzień wolny od pracy, niejednokrotnie ulega on przesunięciu.

Co grozi za spóźnienie?

Jeśli podatnik nie dotrzyma granicznego terminu na rozliczenie roczne, musi liczyć się z tym, że zostaną mu automatycznie doliczone odsetki ustawowe za każdy dzień spóźnienia, dla których podstawą obliczenia będzie należność podatkowa wobec fiskusa. Jeśli należność ta będzie znaczna, urzędnicy mogą pociągnąć podatnika do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, bowiem naraził on na uszczuplenie należność wobec Skarbu Państwa.