Planuję otwarcie własnej firmy - w którym momencie muszę zadeklarować metodę opodatkowania?


Osoba fizyczna może założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, co wymaga uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców. Wraz z rejestracją firmy, przedsiębiorca zobowiązuje się do opłacania podatków z tytułu uzyskiwanych przychodów. Jak firma powinna płacić podatki? To zależy od tego, jaka metoda opodatkowania została zadeklarowana przez osobę fizyczną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Opodatkowanie firm podatkiem PIT odbywa się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania, które wskazują ponadto, na jakich drukach PITy powinni rozliczać się z fiskusem przedsiębiorcy. W którym momencie młody przedsiębiorca powinien zadeklarować wybraną metodę opodatkowania?

 

Obowiązkowa rejestracja w CEIDG

Jeśli osoba fizyczna chciałaby zarejestrować własną działalność gospodarczą, powinna wypełnić wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek powinien być przygotowany na druku CEIDG-1. Przy jego uzupełnianiu należy między innymi podać:

  • nazwę działalności,
  • jej formę prawną,
  • własne dane osobowe i kontaktowe,
  • wybrane kody Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  • wybraną metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli przedsiębiorca nie wpisze we wniosku, jak chce być opodatkowany, będzie musiał odprowadzać podatki w przedsiębiorstwie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc.. Właściwym więc momentem, w którym młody przedsiębiorca planujący w najbliższym czasie otwarcie działalności, na zadeklarowanie metody opodatkowania, jest rejestracja w CEIDG.

Dostępne metody opodatkowania

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wybierać z grupy czterech różnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór ten jest bardzo ważny nie tylko dla trybu rozliczania i stawki podatku dochodowego, ale również dla wyboru deklaracji PIT rocznej oraz dla prowadzenia ewidencji w działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może przy tym zdecydować się na opodatkowanie swojej działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc.,
  • podatkiem liniowym, w jednolitej wysokości 19 proc.,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową.

Do każdej z tych metod przypisane są inne druki pity firm, które składane powinny być w innych terminach granicznych do właściwego względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, urzędu skarbowego. Dla zasad ogólnych i podatku liniowego obowiązuje termin do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, a dla ryczałtu i karty podatkowej - do końca stycznia kolejnego roku podatkowego.

Jakiego dokonać wyboru?

Najbardziej podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Podstawą opodatkowania jest przy tym dochód przedsiębiorcy, czyli różnica pomiędzy sumą przychodów a kosztem ich uzyskania w danym okresie czasu.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani skalą podatkową, swoje rozliczenia roczne PITy będą wypełniali z wykorzystaniem formularza podatkowego PIT-36. Jest to druk odpowiedni na rozliczenie PIT przedsiębiorców i wszystkich innych podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową, bez pośrednictwa płatnika. PIT-36 stwarza podatnikom możliwość skorzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych, m.in. z możliwości rozliczenia się wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dodatkowo podatnik opodatkowany skalą podatkową będzie mógł wykorzystać kwotę wolną od podatku w wysokości 3091 zł, która pozwala na zmniejszenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.

Decydując się na opodatkowanie skalą podatkową, przedsiębiorca musi być świadomy tego, że zobowiązuje się do prowadzenia księgowości albo w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów albo o księgi rachunkowe.

Przedsiębiorcy mogą odprowadzać podatek dochodowy ze swojej działalności według formy liniowej opodatkowania, dla której właściwym drukiem PIT będzie PIT-36L. Podstawą opodatkowania, podobnie jak dla skali podatkowej jest dochód podatnika. W podatku liniowym dochód podatnika podlega opodatkowaniu według jednolitej stawki podatkowej w wysokości 19%, bez względu na to, ile w ciągu roku podatkowego zarobił przedsiębiorca.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymaga prowadzenia przez podatnika ewidencji wyłącznie przychodów, ponieważ podstawą opodatkowania jest przychód bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Stawkę dla ryczałtu określa naczelnik urzędu skarbowego. Właściwym drukiem PIT dla ryczałtowców będzie PIT-28. W karcie podatkowej podatek płacony jest w postaci wartości kwotowej, ustalonej przez fiskusa, niezależnie od kwoty uzyskanych przychodów. Rozliczenie kartowiczów składane jest na druku PIT-16A.