Poprawnie wypełniony PIT z dzieckiem - rozliczenie roczne rodzica!


Nie ma prawa, które zabraniałoby małoletnim zarabiania pieniędzy. Oczywiście nie mogą oni być pracownikami etatowymi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzieci uzyskiwały dochody z różnych źródeł. Jeśli tak się dzieje, pozostaje kwestia rozliczenia podatkowego dziecka. Czasem samo rozliczy się z fiskusem, składając rozliczenie roczne na własne nazwisko, ale częściej to rodzic składa PIT z dzieckiem i w swojej deklaracji rocznej obok swoich dochodów ujmuje również dochody małoletniego. Jak poprawnie wypełnić druk rozliczenia PIT, jeśli rodzic lub rodzice zobowiązani są do rozliczenia wraz z dzieckiem, z uwzględnieniem jego dochodów z poprzedniego roku podatkowego?

 

Kiedy dziecko zarabia...

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, dziecko jest osobą niepełnoletnią - małoletnią, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Może zarabiać, co uwzględnia ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody małoletnich najczęściej objęte są opodatkowaniem PIT, ale ich rozliczenie może następować na dwa sposoby. Albo dochody małoletniego dziecka uwzględniają w swoim PIT jego rodzice, albo samo rozlicza się z fiskusem.

W jakich sytuacjach rodzice rozliczają dochody dziecka?

Na rodzicach dziecka spoczywa obowiązek jego wychowania i utrzymania. Jednocześnie prawo podatkowe wskazuje, że muszą oni rozliczyć dochody dziecka w deklaracji wspólnej, małżeńskiej lub proporcjonalnie w dwóch deklaracjach indywidualnych. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której rodzic samotnie wychowuje dziecko, to dochody małoletniego są rozliczane w preferencyjnej deklaracji samotnej matki lub samotnego ojca.

Łącznie z dochodami rodziców lub opiekunów prawnych osób nieletnich rozliczane powinny być dochody pozyskiwane przez dziecko z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej lub pochodzące z nagród za wyniki w nauce lub w sporcie. W deklaracji PIT rodzica z dzieckiem dolicza się też dochody z pracy wykonywanej przez małoletniego i pozyskiwane z przedmiotów, jakie uprzednio zostały oddane dziecku do swobodnego wykorzystywania.

Jeśli więc i twoje dziecko miało w poprzednim roku podatkowym takie dochody, rozliczysz je wspólnie z własnymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, na jednym druku PIT. Możesz go złożyć w formie papierowej lub jako e-deklarację podatkową roczną.

Kiedy dziecko rozliczy się samodzielnie?

Nie zawsze dziecko z dochodów pozyskiwanych w poprzednim roku podatkowym będzie mogło rozliczyć się na jednym druku PIT z rodzicem. Nie będzie to możliwe, jeśli małoletni pozyskiwał dochody z takich źródeł jak:

  • praca na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
  • prawa autorskie prac małoletniego,
  • udzielone licencje przez małoletniego,
  • stypendia naukowe i socjalne,
  • przedmioty oddane do swobodnego użytku.

W takich przypadkach małoletni musi rozliczyć się sam, składając deklarację podatkową PIT-37 lub PIT-36 na własne nazwisko. Deklaracja taka powinna zostać złożona w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Dziecko nie podpisuje się w swoim PIT. Podpis składa na nim rodzic lub opiekun prawny.

Kolejną sytuacją, w której dziecko rozlicza się samo jest to, jeśli jego rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich albo pozbawieni prawa do pobierania pożytku z rzeczy dziecka. W takiej sytuacji nie ma możliwości, aby osoba dorosła, formalnie będąca rodzicem, ale bez prawa do korzystania z dochodów dziecka, mogła doliczyć jego dochody do swoich i w ten sposób je opodatkować. Nie ma też w takim przypadku znaczenia, z jakich źródeł małoletni pozyskiwał dochody w poprzednim roku podatkowym.

Jak rozliczyć w deklaracji podatkowej dochody dziecka?

Formularzem PIT przeznaczonym na rozliczenie rodzica w ramach PIT z dzieckiem jest druk PIT-36. Nawet jeśli formalnie podatnik powinien rozliczyć się na druku PIT-37, to w takiej sytuacji musi skorzystać z formularza PIT-36.

W praktyce takie rozliczenie polega na tym, że w deklaracji rodzic wpisuje w pierwszej kolejności swoje własne dane i ubiegłoroczne dochody, opodatkowane  na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., bez względu na to, czy były one pozyskiwane za pośrednictwem płatnika czy samodzielnie przez podatnika. Później wpisuje także dochody niepełnoletniego dziecka bądź dzieci. Sumuje je z własnymi dochodami, określa stawkę skali podatkowej - 18 lub 32 proc. oraz wskazuje podatek należny fiskusowi. Dodatkowo powinien wypełnić załącznik PIT/M, na którym wyszczególniane są dochody niepełnoletnich dzieci.