Rozliczenie PIT małżonków - po raz pierwszy wypełniamy jeden druk PIT!


Wspólne rozliczenie PIT małżonków jest jednym z preferencyjnych zeznań podatkowych PIT. Nie dla wszystkich taki druk PIT będzie dostępny. Należy spełnić określone prawem warunki dla wspólnego rozliczenia. Warto wiedzieć, jak je złożyć po raz pierwszy - ułatwi to rozliczanie się w ten sam sposób w przyszłości.

 

Podstawowe warunki wspólnego rozliczenia PIT małżonków

Wspólnie w ramach jednego druku podatkowego PIT mogą rozliczać się małżonkowie. Nie wystarczy jednak wziąć ślub, aby od razu składać jeden druk podatkowy PIT celem skutecznego rozliczenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Możecie rozliczać się wspólnie z żoną czy z mężem, jeśli spełnicie warunki wskazane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku:

  • jesteście małżonkami przez cały poprzedni rok podatkowy lub dłużej - jeśli małżeństwo oficjalnie, w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele w postaci ślubu konkordatowego zostało zawarte np. 2 stycznia 2017 roku, to za ten rok małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, korzystając z preferencji podatkowej.
  • jesteście formalnie małżeństwem - wspólne rozliczenie nie jest przewidziane dla związków partnerskich. Małżeństwo musi być zawarte zgodnie z polskim prawem.
  • rozliczacie się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc. - oznacza to, że w poprzednim roku podatkowym musieliście otrzymywać dochód opodatkowany skalą podatkową. Automatycznie, preferencyjny PIT jest dostępny dla małżonków, jeśli rozliczacie się za pośrednictwem druku PIT-37 lub PIT-36.
  • jesteście polskimi rezydentami podatkowymi, którzy są objęci obowiązkiem rozliczania się ze wszystkich swoich dochodów w polskim urzędzie skarbowym.
  • posiadacie wspólność majątkową małżeńską - likwiduje ją intercyza, czyli podpisanie notarialnej umowy o rozdzielności majątkowej.

Jeśli żona powinna rozliczyć się na druku PIT-37, a mąż na druku PIT-36, to wspólny formularz PIT składacie z wykorzystaniem PIT-36. Powinien on trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Jak rozliczyć się wspólnie po raz pierwszy?

Załóżmy, że przystępujecie do wspólnego rozliczenia podatkowego PIT razem z małżonkiem po raz pierwszy. Musicie na wstępie ustalić, czy spełniacie wszystkie warunki do zastosowania takiej preferencji. Jeśli tak, to musicie wypełnić razem PIT-37 lub PIT-36. Pierwszy druk jest przeznaczony dla osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały wyłącznie za pośrednictwem fiskusa dochody opodatkowane skalą podatkową, natomiast PIT-36 dla tych, którzy pozyskiwali takie dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika.

Wspólne rozliczenie podatkowe polega na tym, że na jednym druku PIT wykazujecie wraz z żoną lub z mężem wszystkie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Następnie dodajecie je do siebie, dzielicie na pół i od tak powstałej kwoty określacie właściwą stawkę podatku dochodowego:

  • 18 proc. dla dochodu poniżej granicy 85 528 zł,
  • 32 proc. od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Podatek płacicie w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Jeśli żona powinna rozliczyć się na druku PIT-37, a mąż na druku PIT-36, to wspólny formularz PIT składacie z wykorzystaniem PIT-36. Powinien on trafić do urzędu skarbowego w formie papierowej lub elektronicznej.

Zarówno mąż, jak i żona w rocznym rozliczeniu PIT składanym wspólnie skorzystać może z kwoty wolnej od podatku. Bez względu na to, że rozliczacie się razem, oboje zachowujecie prawo do skorzystania w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulg. Można tego dokonywać wspólnie lub oddzielnie względem siebie. Na przykład przy rozliczaniu ulgi na jedno dziecko rodzice wpisują wysokość całej ulgi w PIT wspólnym, a limit dochodu, który muszą spełnić to kwota 112 000 zł.