aktualności


Popularne zagadnienia dotyczące podatków i rozliczeń rocznych.

Ciekawostki o PIT: czy można zbyć mieszkanie i nie zapłacić podatku?

Sprzedaż mieszkania rozumiana jako odpłatne zbycie nieruchomości, powoduje pewne konsekwencje w zakresie podatku PIT. Jako właściciel sprzedający nieruchomość będziesz musiał najpewniej ująć kwotę uzyskaną ze sprzedaży w swoim rozliczeniu rocznym i zapłacić od niej należny fiskusowi podatek. Sprawdź jednak z nami, w jakich przypadkach unikniesz odprowadzania na rzecz urzędu skarbowego wysokiej kwoty tytułem podatku za sprzedaż własnego mieszkania.czytaj dalej

Ciekawostki ze świata podatków: Irlandia i CIT

Podatek dochodowy opłacają zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Podatnicy będący osobami prawnymi płacą jednak podatki CIT, zamiast PIT. W ten sposób opodatkowanie dotyczy między innymi spółek. Każdy podatnik podatku CIT musi także składać w urzędzie skarbowym właściwe deklaracje podatkowe, podobnie jak podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT. Jakie zmiany w wysokości podatku CIT zamierza wprowadzić Irlandia Północna i jaki system podatkowy obowiązuje w Polsce w przypadku podatku od osób prawnych?czytaj dalej

Czym jest podatek leśny i kto de facto musi go uiszczać?

Podatek leśny jest jednym z podatków bezpośrednich, jakie obowiązują w Polsce. Swoją konstrukcją przypomina nieco podatek rolny. Przedstawiamy w niniejszym artykule, kto zobowiązany jest do uiszczania podatku leśnego i w jakich terminach należy dokonać takiej płatności.czytaj dalej

Gdy leki nie są bezpośrednio związane z niepełnosprawnością, to możemy nadal odliczyć je dzięki uldze na leki?

Rozliczenie Pit osoby posiadającej orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, mającego ją na utrzymaniu, może uwzględnić odliczenie w postaci ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna jest przyznawana w związku z ponoszeniem kosztów rehabilitacji niepełnosprawnego podatnika oraz w związku z przystosowaniem jego przestrzeni życiowej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. PIT niepełnosprawnego podatnika może uwzględniać również ulgę związaną z zakupem leków. Ulga na leki przyznawana jest jednak tylko na leki zalecone przez specjalistę. Czy konieczne jest, aby miały one związek z niepełnosprawnością podatnika korzystającego z ulgi na rehabilitację?czytaj dalej

Czy zobowiązania podatkowe mogą się przedawnić? Podpowiadamy!

Każdy podatnik powinien wywiązywać się terminowo z płatności podatków. Jeśli nie dopełnia tego obowiązku, jego zobowiązania podatkowe stają się zaległościami płatniczymi, od których naliczane są należne fiskusowi odsetki. Czy jednak zobowiązania podatkowe w ramach podatku PIT mogą ulec przedawnieniu? Czym jest przedawnienie w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zapraszamy do lektury naszego tekstu, a dowiesz się, czy i kiedy Twoje zobowiązania podatkowe mogą się przedawnić. czytaj dalej

Jak rozliczyć się z dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika?

Płatnik podatku dochodowego jest podmiotem, który zobowiązany jest do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samej kwoty podatku. Podatnik z kolei uzyskuje przychody lub dochody, które stanowią podstawę opodatkowania, od której opłacana jest należność podatkowa na rzecz fiskusa. Jakie rozliczenie PIT będę składał, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskiwałem dochodu bez pośrednictwa płatnika?czytaj dalej

Nie wiesz, jak złożyć korektę rocznego PIT? Zajrzyj do tekstu!

Błędu zdarzają się każdemu, nawet najlepszym. Co więcej, gdy zlecasz wypełnienie deklaracji rocznych PITy w biurze rachunkowym również nie masz stuprocentowej pewności, że rozliczenie roczne będzie dokonane bezbłędnie. Tym bardziej, że przecież osoba wypełniająca PIT może nie mieć świadomości, że nie przekazałeś jej wszystkich informacji o swoich ubiegłorocznych przychodach i ewentualnie kosztach ich uzyskania. Na szczęście, istnieje korekta rocznego PIT, która pozwoli naprostować wszystkie błędy, jakie popełniliśmy - w świadomy lub nieświadomy sposób w swoim zeznaniu składanym na ręce fiskusa. Kto ma prawo do korekty i jak z takiego uprawnienia w praktyce w ogóle skorzystać? Zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika, a bezbłędnie poradzisz sobie z korektą deklaracji rocznej PIT, która trafiła już do urzędu skarbowego.czytaj dalej

Podatki w 2017 r.: nowelizacja ustawy o grach hazardowych a szara strefa

W kwietniu 2017 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Celem ustawodawcy jest zmniejszenie nadużyć ze strony podatników funkcjonujących w tej branży. Szara strefa dzięki nowym przepisom ma zostać zdecydowanie ograniczona. Nowelizacja wprowadza w życie nowe podatki, ale nie tylko. Umożliwi organom państwowym dokonywanie blokad stron internetowych, jeśli zostaną na nich wykryte nielegalne gry hazardowe. Co to wszystko oznacza dla samych podatników?czytaj dalej

Podatki inwestorów posiadających lokaty bankowe, czyli tzw. podatek Belki

Osoby lokujące swoje oszczędności na lokatach bankowych, inwestują je w najbezpieczniejszy sposób. Lokaty bankowe są bowiem objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie kłopotów finansowych banku, to fundusz wypłaca środki ulokowane na lokatach klientom. Wszystkie odsetki z lokat bankowych, niezależnie od okresu ich trwania, wysokości oprocentowania w skali roku, czy typu lokaty, są objęte opodatkowaniem. Inwestorzy płacą podatki za pośrednictwem płatnika, którym jest bank wypłacający na rzecz swoich klientów odsetki pomniejszone o podatek Belki. Czy jest to taka sama danina jak podatek giełdowy?czytaj dalej

Co to jest "klin podatkowy" i czy zmniejszenie go polepszy sytuację tych podatników, którzy zarabiają mało

Pod pojęciem klin podatkowy należy rozumieć różnicę pomiędzy całościowym kosztem zatrudnienia pracownika przez pracodawcę, a pensją netto, otrzymywaną realnie przez pracownika. W Polsce różnica ta jest bardzo wysoka, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał jej zmniejszenie, na czym skorzystaliby podatnicy, których dochody w Polsce są niewielkie. Czy dzięki temu niskopłatna praca stanie się bardziej atrakcyjna, a zarobki najgorzej zarabiających Polaków się ostatecznie zwiększą? Czy wpłynie to w jakikolwiek sposób na rozliczenia roczne PIT podatników?czytaj dalej

Nieujawnione źródła przychodów a rozliczenie podatkowe

Polscy rezydenci podatkowi na mocy przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązani są do spełnienia nieograniczonego obowiązku podatkowego. Oznacza to, że muszą wykazać w swoim rozliczeniach PITy wszystkie źródła przychodów opodatkowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Rozliczenie podatkowe ujmuje wszystkie ubiegłoroczne przychody i jest podstawą do wyliczenia, jak wysokie podatki PIT będą należne do zapłaty fiskusowi. Bywa jednak, że deklaracja PIT roczna nie ujmuje wszystkich przychodów podatnika. Pojawiają się więc nieujawnione źródła przychodów. Jeśli fiskus je odkryje, podatnik musi liczyć się z naliczeniem przez urząd skarbowy karnych odsetek i pociągnięciem do odpowiedzialności karno-skarbowej.czytaj dalej

Ciekawostki podatkowe: czy podatek liniowy może zostać wycofany

Wstępne plany rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wprowadzenia jednolitego podatku dochodowego, łączącego w sobie podatek PIT, składki na ZUS i NFZ, miały doprowadzić do uproszczenia systemu podatkowego w Polsce i wprowadzenia do niego zasady sprawiedliwości społecznej. Jednym z efektów wprowadzenia takich zmian miało być to, że podatek liniowy nie mógłby być stosowany w dalszym ciągu przez przedsiębiorców. Przepisy podatkowe nakładałyby na nich nowe zobowiązania w zakresie odprowadzania danin publicznych, a podatnicy zwłaszcza mikroprzedsiębiorcy, byliby obłożeni wyższymi podatkami. Niemniej aktualności w dziedzinie podatków wskazują, że rząd Beaty Szydło porzucił pomysł wprowadzenia jednolitego podatku, dlatego liniowcy nie muszą już martwić się o swoją przyszłość. Ich rozliczenia PITy nadal będą składane na drukach PIT-36L, jeśli zdecydują się na wybór podatku liniowego.czytaj dalej

Zmiana adresu zamieszkania w ciągu roku podatkowego - do którego US złożyć roczny PIT

Deklaracja podatkowa PIT podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym musi zostać złożona w terminie na ręce fiskusa. Ważne jest, aby roczny PIT trafił do urzędu właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika. Który urząd skarbowy będzie właściwy dla złożenia deklaracji PIT, jeśli w trakcie trwania roku podatkowego podatnik zmienił adres zamieszkania? Czy PIT roczny może zostać złożony w takim wypadku do nowego urzędu skarbowego?...czytaj dalej

Ciekawostki podatkowe: wyższa kwota wolna to sposób na walkę z biedą?

Deklaracje PITy rozliczane w Polsce na podstawie skali podatkowej mogą uwzględniać kwotę wolną od podatku. Zgodnie z definicją ustawową, kwota wolna od podatku jest wolna od potrąceń podatkowych i jest to kwota zmniejszająca podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku w naszym kraju będzie ważnym elementem walki z biedą? Jakie kryteria muszą być spełnione, aby rozliczenie PIT mogło uwzględniać kwotę wolną?czytaj dalej

Jak metoda proporcjonalnego odliczenia ma się do deklaracji PIT?

Osoby pracujące poza granicami Polski mogą być zobowiązane do odprowadzenia podatku dochodowego w Polsce. Deklaracja PIT podatnika zarobkującego za granicą musi uwzględniać międzynarodowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Polska posiada podpisane umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami. Takie akty prawne są decydujące przy wskazywaniu, gdzie podatnik powinien odprowadzić podatek dochodowy od zarobków uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z metod unikania podwójnego opodatkowania dochodów - w kraju ich osiągania i w kraju rezydencji podatkowej - jest metoda proporcjonalnego odliczenia. A na czym ona polega?...czytaj dalej

Nie spóźnij się z rocznym PIT!

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, w jakim terminie podatnicy powinni rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, składając swoje deklaracje podatkowe. Roczny PIT złożony po terminie wskazanym ustawowo spowoduje, że na podatnika zostaną nałożone odsetki ustawowe za każdy dzień spóźnienia, a fiskus dodatkowo może pociągnąć go do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Do kiedy deklaracja podatkowa roczna powinna trafić do stosownego pod względem miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oddziału Urzędu Skarbowego? I co zrobić, jeśli spóźnimy się jednak ze swoim rocznym PIT?czytaj dalej

Korekty zestawień Pity - główne wątpliwości podatników

Podatnicy w Polsce będący rezydentami podatkowymi naszego kraju, zobowiązani są do dokonania rocznych rozliczeń Pity na odpowiednich drukach podatkowych. Przy samodzielnym wypełnianiu deklaracji każdy podatnik może popełnić błąd, który dotyczy kwestii formalnych lub samego rozliczenia podatkowego. Na szczęście można go poprawić i uniknąć tym samym przykrych konsekwencji skarbowych, jakie na podatników może nakładać fiskus. Służy ku temu korekta PIT. Problem w tym, że wielu podatników nie do końca wie, na czym polega taka korekta rozliczenia podatkowego i jakie błędy za jej pośrednictwem rzeczywiście można poprawiać? Czy każdy formularz podatkowy PIT będzie podlegał korekcie? Jaki jest termin na wniesienie korekty PIT przez podatnika?czytaj dalej

Czy wygrana rzeczowa w konkursie organizowanym przez szkołę (tablet) powoduje u ucznia konieczność rozliczenia PIT

Ustawodawca dzieli wygrane w konkursie na kilka kategorii, od których zależy, czy płatnik (osoba fizyczna lub prawna, która jest fundatorem nagrody) zapłaci zryczałtowany podatek, a są to: wygrane losowe (loteria), gdzie nagrodę stanowi gotówka, wygrane losowe (loteria), gdzie nagrodę stanową rzeczy materialne, wygrane konkursowe , gdzie pula wygranych stanowi nagrody pieniężne, wygrane konkursowe , gdzie pula wygranych stanowi nagrody rzeczowe.czytaj dalej

Jak składki na ubezpieczenie wypadkowe mają się do deklaracji PITy

Będąc zatrudnionym nasze przychody co miesiąc obniżane są o ubezpieczenia społeczne. Na szczęście przy okazji sporządzania druku, jakim jest  zeznanie podatkowe możemy odliczyć od dochodu wszystkie składki, jakie zostały przez nas uregulowane. Jaki jest wymiar składek na ubezpieczenie społeczne i jak je odliczyć, o tym poniżej.czytaj dalej

Czy w Polsce funkcjonuje podatek katastralny?

Możliwość wprowadzania kolejnych danin publicznych w Polsce rozważają kolejne rządy, choć nigdy pod koniec swoich rządów. Opodatkowanie Polaków nowym podatkiem, to cios w kampanię wyborczą danego ugrupowania politycznego. Jeszcze kilka lat temu wiele mówiło się o potrzebie, a niekiedy nawet konieczności wprowadzenia w naszym kraju podatku katastralnego. Obecnie informacje o nim są archiwalne i nie wiadomo, czy taki podatek będzie obowiązywał w Polsce, czy też nie. Czym jest podatek katastralny i czy jest on wprowadzony do polskich przepisów fiskalnych?czytaj dalej

Aktualności: Za niska kwota wolna od podatku w Polsce - czy to się zmieni?

Czołowym hasłem Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, było podniesienie kwoty wolnej od podatku w polskich przepisach podatkowych. Prawo podatkowe wskazuje, że kwota wolna od podatku jest kwotą dochodu niepowodującą obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego. Czy zapowiadane przez partię Jarosława Kaczyńskiego podwyższenie kwoty wolnej od podatku będzie w ogóle możliwe?czytaj dalej

Nowsze artykuły