budżet domowy


Domowe finanse a podatki, deklaracje PIT rodzin, małżeństw i indywidualne.

Jak złożyć PIT przez Internet? Podpowiadamy!

W przypadku składania PIT przez internet, podatnik posługuje się elektroniczną wersją aktualnych formularzy podatkowych, które są traktowane przez fiskusa na równi względem papierowych druków. Dla poprawności i rzetelności rozliczenia nie ma znaczenia, jaką formę - papierową czy elektroniczną, będzie ono miało. Przedstawiamy, jak złożyć PIT przez internet.czytaj dalej

PIT samotnej mamy

Status samotnego rodzica przyznany podatnikowi pozwala na preferencyjne rozliczenie podatkowe. Dla jego przyznania wystarczy, że podatnik - samotna matka lub samotny ojciec dziecka, złoży rozliczenie PIT-37 lub PIT-36 na zasadach właściwych dla takiej preferencji. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze fiskus w ten sam sposób będzie postrzegał samotne rodzicielstwo, jak my. Warto więc sprawdzić w przepisach ustawy o PIT, jakie warunki musi spełniać rodzic, aby samotnym rodzicem móc być w świetle rozliczeń podatkowych.czytaj dalej

Jak program 500+ ma się do rozliczeń PIT rocznych?

Program prorodzinny, wspierający osoby wychowujące dziecko lub dzieci - Rodzina 500+ był czołowym pomysłem wyborczy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rządzący dotrzymali danego w kampanii słowa i wprowadzili w życie projekt umożliwiający rodzicom pobieranie po 500 zł miesięcznie na dziecko. Początkowo do świadczenia mieli być upoważnieni wszyscy rodzice - pary małżeńskie, związki partnerskie, a także wdowy, wdowcy, rozwódki, rozwodnicy i samotni rodzice. Obecnie 500+ na pierwsze dziecko otrzymują tylko ci rodzice dzieci, którzy spełniają kryteria dochodowe - wynosi ono 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Pozostali otrzymują świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na wysokość dochodów. Czy świadczenie 500+ musi być rozliczone w ramach podatku PIT? Czy rozliczenie roczne rodzica będzie ujmowało je w gronie jego przychodów?czytaj dalej

Kiedy spadek jest zwolniony z opodatkowania?

Podatnik powinien złożyć rozliczenie PIT i ująć w nim wszystkie swoje ubiegłoroczne przychody. Niekiedy podlegają one pomniejszeniu o koszty ich uzyskania, z uwagi na zastosowanie metody opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym. Czy w ramach przychodów powinienem wpisać również wartość spadku, jaki otrzymałem po osobie bliskiej? Jak w praktyce wygląda opodatkowanie takich składników majątku i czy spadek rzeczywiście trzeba rozliczyć z fiskusem oraz zgłosić go do urzędu skarbowego?czytaj dalej

Darowizna od brata z majątku wspólnego jego i jego żony - co z podatkiem?

Uzyskana darowizna może rodzić obowiązek zapłaty podatku należnego fiskusowi i wykazania jej w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Istnieje jednak możliwość uniknięcia opłacenia podatku od darowizny, jeśli została ona dokonana w obrębie najbliższej rodziny. Co jednak z darowizną, którą przekazuje brat bratu lub brat siostrze, ale pochodzi ona z majątku wspólnego małżeńskiego - jego i żony? Czy tutaj też będzie ważne zwolnienie podatkowe przewidziane dla najbliższej rodziny obdarowanego?czytaj dalej

Czy zobowiązanie podatkowe może mieć różną wielkość w zależności, czy małżonkowie rozliczają się razem, czy osobno?

Małżonkowie mogą składać jedno wspólne rozliczenie roczne, w którym wykazują jedno zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa, wynikające z nałożenia z tytułu uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przychodów lub dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli masz prawo do rozliczenia preferencyjnego wraz z żoną lub mężem, poprzez złożenie jednego druku podatkowego, powinieneś dowiedzieć się, czy ci się to opłaca. Zestawienie PIT małżonków może wykazać bowiem zupełnie inne zobowiązanie podatkowe niż te, które małżonkowie opłaciliby sumarycznie, składając dwa oddzielne względem siebie druki podatkowe PIT indywidualne.czytaj dalej

Status samotnego rodzica w kontekście rozliczeń rocznych PITy

Jeśli samotnie wychowujesz dziecko - niepełnoletnie, niepełnosprawne bez względu na wiek lub uczące się w szkole średniej czy wyższej, możesz uchodzić w świetle prawa podatkowego za samotnego rodzica. Dzięki temu twoje rozliczenia roczne PITy będą mogły być składane na preferencyjnych zasadach. Jakich? Czy rzeczywiście będzie to opłacalne? Dowiesz się z naszego tekstu, w którym podejmujemy takie tematy jak: komu przyznawany jest właściwie status samotnego rodzica? Na czym polega preferencyjne rozliczenie jako samotny rodzic? Czy w PIT samotnego rodzica można zastosować ulgę na dziecko?czytaj dalej

W jaki sposób małżonkowie mogą opodatkować najem

Małżonkowie mają prawo złożyć zeznanie podatkowe wspólnie, na jednym druku podatkowym, o ile uzyskują w ciągu roku podatkowego oboje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Skala podatkowa to jedna z metod opodatkowania najmu prywatnego. Jeśli małżonkowie prowadzą najem prywatny, to ich PIT małżeństwa może zostać złożony wspólnie, jeśli opodatkowanie najmu prywatnego jest prowadzone za pośrednictwem skali podatkowej. Jeśli zaś małżonkowie zdecydują się na opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a mają taką możliwość, będą musieli rozliczyć się osobno z tytułu przychodów z najmu prywatnego uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Jaki sposób opodatkowania najmu będzie korzystniejszy dla współmałżonków?czytaj dalej

Darowizna w rodzeństwie przyrodnim - co z podatkiem?

Podarowanie siostrze czy bratu pewnej kwoty pieniędzy czy na przykład cennego telewizora, powinno być rozpatrywane w kategoriach darowizny na gruncie przepisów podatkowych. Należy mieć wówczas świadomość, że darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie w każdym przypadku podatek od darowizny rzeczywiście będzie odprowadzany na konto Urzędu Skarbowego. Może nie być on wymagany, jeśli obdarowany pozyskał darowiznę od osoby bliskiej z rodziny, np. od rodzeństwa. Kwalifikowane jest to wtedy do zwolnienia podatkowego. Na jakich zasadach jest ono przyznawane i czy rodzeństwo przyrodnie również będzie mogło z niego skorzystać?czytaj dalej

PIT młodego małżeństwa - po raz pierwszy rozliczamy się razem

Małżeństwa mają możliwość skorzystania z preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Polega ona na tym, że PIT małżeństwa składany jest wspólnie. Formularz Pit w takiej sytuacji wypełniany jest z uwzględnieniem danych osobowych obu współmałżonków oraz ich dochodów z poprzedniego roku podatkowego, za który dokonują rozliczenia. Ale jak wypełnić po raz pierwszy wspólny PIT (gdy jest się młodym małżeństwem) i jakie warunki należy przy tym spełnić?czytaj dalej

PIT rodzica z ulgą na dziecko w przypadku dochodów dziecka z zagranicy (praca sezonowa w lipcu i sierpniu)

Ulga rodzinna jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce. PIT z ulgą na dziecko złożą podatnicy, którzy mają dzieci własne lub przysposobione. Możliwe jest skorzystanie z takiej ulgi nawet wtedy, gdy dziecko uzyskiwało w poprzednim roku podatkowym dochody. Nie ma przy tym znaczenia, czy dochody dziecka były uzyskiwane w Polsce czy były to dochody z zagranicy. Ważna jest kwota, jaką dziecko zarobiło. Kiedy praca za granicą dziecka pozbawi rodzica prawa do ulgi prorodzinnej?czytaj dalej

Mąż podarowuje żonie pieniądze w obrębie wspólnego konta bankowego - jak udokumentować tę darowiznę dla fiskusa?

Darowizna wywołuje określone skutki podatkowe. Darczyńca w wielu przypadkach może ją odliczyć od podatku Pit w swojej deklaracji podatkowej, ale i obdarowany może być zobowiązany do odprowadzenia podatku. Podatek od darowizny nie obowiązuje zaś, jeśli darowizna jest przekazywana na rzecz osoby z najbliższej rodziny. Natomiast czy darowizna wolna od podatku musi być udokumentowana? Czy PIT małżonków przekazujących sobie nawzajem darowiznę pieniężną będzie musiał ujmować jej wartość? Jak wyglądają PITy osób obdarowanych?...czytaj dalej

Czy zarobki małoletniego dziecka skreślają ulgę na dziecko?

Jedną z najczęściej stosowanych w Polsce ulg podatkowych pozostaje ulga na dziecko. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo określa, w jakich przypadkach ulga ta jest możliwa do zastosowania. Generalnie, PIT z ulgą rodzinną składa w Urzędzie Skarbowym rodzic lub rodzice, opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy, którzy spełniają kryterium dochodowe i opiekowali się dzieckiem przez co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Czy jednak zarobki małoletniego dziecka, na przykład z tytułu wykonywania wakacyjnej pracy na umowę zlecenie, likwidują możliwość zastosowania w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT ulgi na dziecko?czytaj dalej

Jak sprawić, by roczny PIT był korzystny dla domowych finansów

Roczny PIT jest obowiązkowy do złożenia dla wszystkich polskich podatników, którzy mają status polskiego rezydenta podatkowego i w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody lub dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Budżet domowy może wiele zyskać z tytułu rozliczenia podatkowego, o ile podatnik będzie mógł skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych. Oszczędzanie na rozliczeniu rocznym polega na tym, aby wypracować możliwie jak największy zwrot podatkowy. Wówczas domowe finanse w ciągu 3 miesięcy od chwili złożenia rozliczenia rocznego PIT zostaną wsparte kwotą zwróconą podatnikowi przez fiskusa.czytaj dalej

Jakie skutki w PIT niesie ze sobą pożyczka zaciągnięta u rodziny?

Zdarza się, że jesteśmy zmuszeni skorzystać z pożyczki, ponieważ posiadane przez nas dochody i oszczędności okazują się niewystarczające do zrealizowania zaplanowanych celów. Najłatwiej będzie zaciągnąć pożyczkę od członków rodziny i dogadać się co do spłaty kapitału i ewentualnych odsetek. Pożyczka od rodziny na gruncie podatkowym będzie traktowana zupełnie inaczej, niż pożyczka udzielana przez bank czy firmę pozabankową. Jakie rozliczenie podatkowe PIT w takiej sytuacji powinien złożyć pożyczkodawca i pożyczkobiorca?czytaj dalej

Nieruchomość spadkowa a podatek od jej sprzedaży w deklaracji Pit

Otrzymanie spadku niejednokrotnie wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności w urzędach, sądach czy w spółdzielni mieszkaniowej. Często nieodzowne jest przeprowadzenie długiego postępowania spadkowego, co jeszcze bardziej komplikuje cały proces, ale nie są to jedyne niedogodności. Kolejną jest bowiem podjęcie decyzji, co uczynić dalej z odziedziczonymi nieruchomościami czy  rzeczami ruchomymi. Decyzja ta jest o tyle ważna, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, którą otrzymaliśmy w spadku, może się okazać, że konieczne będzie odprowadzenie podatku od takiej sprzedaży. Sprawdź zatem,  jak w podobnej sytuacji powinny zostać rozliczone roczne PITy.czytaj dalej

Czy w aktualnych deklaracjach PITy rozliczamy ulgę prorodzinną na nowych zasadach?

Fakt wychowywania dziecka jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej. Deklaracje PITy, w których odliczana jest ulga na dziecko, muszą uwzględniać znowelizowane zasady rozliczania takiej ulgi, bowiem zasady te uległy zmianie od 1 stycznia 2013 roku, więc w deklaracjach za rok obecnych muszą one być stosowane w praktyce. Ulga prorodzinna na nowych zasadach wprowadza w życie kryterium dochodowe, które znajduje zastosowanie w przypadku odliczania ulgi na jedno dziecko. Ulgi podatkowe w zeznaniach pity muszą zawsze być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Sprawdźmy, jakie warunki powinien więc spełnić podatnik...czytaj dalej

Wspólny PIT 2015 małżonków, gdy tylko jedno z nich prowadzi własną firmę, a drugie pracuje na etacie

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą rozliczać swoje coroczne zeznania podatkowe wspólnie z małżonkiem, gdyż jest to zwykle bardzo korzystne rozwiązanie. Nie ma znaczenia, czy współmałżonek także pracuje w tej firmie, czy też prowadzi swoje odrębne przedsiębiorstwo. Wspólne rozliczenie PIT 2015 jest możliwe także wtedy, gdy mąż lub żona pracuje na etacie, a więc wtedy, gdy płatnikiem dla tylko jednej ze stron będzie jakikolwiek zakład pracy.czytaj dalej

Ulga dla rodziców - jak prawidłowo rozliczyć PIT?

Wychowywanie dziecka i sprawowanie nad nim opieki to podstawa dla zastosowania w rocznej deklaracji PIT rodziców popularnej ulgi na dziecko. Ulga dla rodziców w związku z posiadaniem dziecka jest stosowana powszechnie w polskich rodzinach. Ulga na dziecko pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej rodziców lub opiekunów dziecka określonej przepisami kwoty. Które roczne Pity mogą uwzględniać tego typu ulgę?czytaj dalej

Dodatek do zasiłku rodzinnego a rozliczenie PIT z ulgą na dziecko - czy to się wyklucza?

Ulga na dziecko, to jednak z atrakcyjniejszych ulg, z jakich korzystamy przy okazji rocznych rozliczeń z fiskusem. Jeśli tylko w naszym druku rozliczenie pit  wykażemy odpowiednie dochody (od nich bowiem dokonujemy odpisu), możliwym jest odpisanie nawet ponad dwóch tysięcy złotych (jeśli rozliczamy co najmniej dwójkę dzieci). Jednak nie zawsze coś, co z pozoru wydaje się atrakcyjnym, takim jest w rzeczywistości. Ulga rodzinna w pit, jaka już od kilku co najmniej lat funkcjonuje w naszym prawie podatkowym, umożliwia rodzicom zastosowanie preferencyjnego rozliczenia się z fiskusem. Rozliczenie to polega na pomniejszeniu swojego podatku (wyliczonego wcześniej na podstawie dochodu) o kwotę przysługującej nam ulgi, jaką jest ulga na dziecko. Na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, że rozliczenie dzieci i zastosowanie ulgi prorodzinnej daje nam szanse na duża oszczędność, a tym samym na duży zwrot podatku, który niejednokrotnie przekracza nawet kwotę dwóch tysięcy złotych (jeśli np. rozliczamy dwójkę naszych dzieci).czytaj dalej

Nowsze artykuły