rozliczanie dochodów


Jak prawidłowo i łatwo rozliczyć każdy rodzaj dochodów.

Podatek od najmu prywatnego, ryczałt - rozliczenie przez internet

Najem prywatny powoduje, że powstaje po stronie osoby wynajmującej mieszkanie - właściciela danej nieruchomości, przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek od najmu w takim przypadku może być odprowadzany do urzędu skarbowego za pomocą dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt przy najmie prywatnym powoduje, że podatnik ma obowiązek rozliczenia się z wykorzystaniem druku PIT-28. Czy można złożyć takie rozliczenie PIT przez internet? Sprawdź, jak tego dokonać.czytaj dalej

Dochód ze sprzedaży nieruchomości a zeznanie PIT

Sprzedałeś w ubiegłym roku podatkowym nieruchomość? Nie zapomnij, że musisz rozliczyć się z takiego dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT, który złożysz w urzędzie skarbowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi nałożeniem wysokich kar i odsetek od zaległego podatku, dlatego nie możesz o tym tak po prostu zapomnieć.czytaj dalej

Działalność wykonywana osobiście w rozliczeniu rocznym PIT

Działalność wykonywana osobiście nie powinna być mylona z działalnością gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorców. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że ma ona zupełnie inny charakter. Nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na zysk. A jednak zysk ten może się pojawić i wówczas konieczne stanie się rozliczenie roczne PIT osoby, która w poprzednim roku podatkowym pozyskiwała przychody z działalności wykonywanej osobiście. Jak tego dokonać? Jaki formularz będzie właściwy? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.czytaj dalej

Podatek od dochodów zagranicznych, czyli kiedy trzeba złożyć Pit w Polsce

Dochody zagraniczne mogą być rozliczane w polskim lub zagranicznym urzędzie skarbowym, jeśli podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Polski fiskus będzie wymagał odprowadzenia od nich Pit w Polsce, jeśli podatnik posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to związane z posiadaniem polskiej rezydencji podatkowej. Kiedy zatem trzeba opłacić podatek od dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym?czytaj dalej

Dochody z giełdy a rozliczenie roczne

Dochody można pozyskiwać z różnych źródeł, podlegających lub nie - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Między innymi dochody te mogą pochodzić z tzw. gry giełdowej, czyli obracania na giełdzie papierami wartościowymi. Sam zakup akcji czy udziałów w spółce giełdowej nie przyniesie dochodu inwestorowi i z tego tytułu nie będzie on zobowiązany do rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego. Jeśli jednak sprzeda papiery wartościowe z zyskiem, to za dany rok podatkowy będzie musiał już ująć takie dochody, tj. różnicę pomiędzy przychodem z giełdy a kosztem jego uzyskania, w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Jak opodatkowane są dochody z giełdy i na jakim formularzu podatkowym należy je rozliczać?czytaj dalej

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT

Podatnicy przy rozliczaniu się z fiskusem muszą obliczyć podatek należny od źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania mogą być dochody podatnika, albo przychody. Z pierwszym przypadkiem mamy m.in. do czynienia w przypadku, gdy pit podatnika składany jest w związku z opodatkowaniem skalą podatkową i podatkiem liniowym. Wówczas Pity podatnicy składają na drukach PIT-36, PIT-37 lub PIT-36L. Takie formularze PIT pozwalają na skorzystanie z obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. W niektórych przypadkach będą to mogły być zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Ile wyniosą takie koszty w odniesieniu do różnych grup podatników?czytaj dalej

Świadczenia rodzinne a rozliczenia podatkowe

Pobieranie świadczeń  rodzinnych, w tym zasiłków, wymusza na podatnikach zastanowienie się, czy taki dodatkowy dochód, bez względu na wysokość świadczenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też rozliczenie podatkowe PIT nie musi go uwzględniać. Czy świadczenia rodzinne są na podstawie ustawy podatkowej wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym?czytaj dalej

Czy obcokrajowiec zatrudniony na umowę zlecenie przez firmę w Polsce składa do polskiego fiskusa swój roczny PIT?

Polscy podatnicy pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczają swój roczny PIT z polskim urzędem skarbowym, składając rozliczenie PIT na odpowiednim druku podatkowym. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy obcokrajowiec pracuje w Polsce na zleceniu. Gdzie powinien się rozliczyć? Czy polski fiskus to odpowiedni adres na rozliczenie przychodów, jakie uzyskiwała taka osoba z tytułu zawartej umowy z polskim pracodawcą? Czy zawsze umowa zlecenie jest rozliczana poprzez deklarację roczną PIT z fiskusem?czytaj dalej

Jak obliczamy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - na jakim druku PIT rozliczamy się z fiskusem?

Jedną z najprostszych form odprowadzania do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych, jest ryczałt. Pity ryczałtowców zakładają obliczenie podatku należnego fiskusowi od podstawy stanowiącej przychód podatnika, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Ryczałt będzie zdecydowanie najbardziej korzystny dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą lub dokonujących wynajmu prywatnego, którzy w swojej działalności nie ponoszą zbyt wysokich kosztów. Korzyścią z ryczałtu jest też i to, że nie wymaga prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub też pełnej księgowości, w postaci ksiąg rachunkowych. Druk PIT przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest wypełniany na druku PIT-28.czytaj dalej

Czy wygrana rzeczowa w konkursie organizowanym przez szkołę (tablet) powoduje u ucznia konieczność rozliczenia PIT

Ustawodawca dzieli wygrane w konkursie na kilka kategorii, od których zależy, czy płatnik (osoba fizyczna lub prawna, która jest fundatorem nagrody) zapłaci zryczałtowany podatek, a są to: wygrane losowe (loteria), gdzie nagrodę stanowi gotówka, wygrane losowe (loteria), gdzie nagrodę stanową rzeczy materialne, wygrane konkursowe , gdzie pula wygranych stanowi nagrody pieniężne, wygrane konkursowe , gdzie pula wygranych stanowi nagrody rzeczowe.czytaj dalej

Opodatkowanie sprzedaży mieszkań - jakie PITy w praktyce

Sprzedaż mieszkania jest z punktu widzenia Urzędu Skarbowego dochodem, który podlega opodatkowaniu. Kwestia zwolnienia od podatku lub określenie jego wysokości zależy od kilku ważnych czynników. Przede wszystkim od czasu, jaki upłynął pomiędzy nabyciem a sprzedażą przez jednego właściciela oraz od dalszych planów zbywcy – jeśli zakupi on inną nieruchomość w przeciągu dwóch lat, skarbówka nie upomni się o podatek od sprzedaży tej poprzedniej.czytaj dalej

Dochody z giełdy a rozliczenie PIT

Gra na giełdzie papierów wartościowych przynosić może inwestorom niebagatelne zyski. Dochody są przez nich uzyskiwane jednak dopiero w momencie odsprzedaży akcji po cenie wyższej niż cena zakupu. Przy zakupie akcji spółek giełdowych inwestorzy nie osiągają dochodu i nie muszą z tego tytułu rozliczać się z fiskusem w ramach swoich formularzy Pity.czytaj dalej

Czy samotna matka może złożyć Pit jako eDeklarację?

Preferencje w zakresie rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych przysługują tylko nielicznym grupom podatników, między innymi samotnym rodzicom. Samotna matka ma, podobnie jak samotny ojciec, możliwość rozliczenia się w ramach deklaracji PIT łącznie z dzieckiem.czytaj dalej

Katalog zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych

Pełen katalog zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych, z jakich można skorzystać składając rozliczenie PIT, znajdziemy w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku PIT. W rozdziale 3 wskazanej ustawy znajdują się wszystkie zwolnienia przedmiotowe, z jakich korzystać mogą na konkretnych warunkach podatnicy.czytaj dalej

Współpraca z firmą zagraniczną przez Internet a zeznanie podatkowe PIT w Polsce

Dochody zagraniczne mogą podlegać opodatkowaniu tylko w kraju zarobkowania, w kraju rezydencji podatkowej podatnika, albo w obu krajach. Jak wygląda kwestia opodatkowania dochodów zagranicznych, jeśli są one pozyskiwane co prawda od firmy mającej siedzibę poza granicami Polski, ale podatnik zarobkuje w formie zdalnej, pozostając w Rzeczpospolitej Polskiej i nie przemieszcza się do kraju, w którym ma swoją siedzibę pracodawca?czytaj dalej