firmy i przedsiębiorcy


PIT i deklaracje podatkowe firm, spółek, mniejszych i większych przedsiębiorstw.

Czy wszyscy przedsiębiorcy w Polsce muszą rozliczać się na drukach PIT?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, który ma polską rezydencję podatkową, powinien rozliczać się z polskim fiskusem. Niemniej nie wszyscy przedsiębiorcy wybiorą przy takiej okazji druki PIT. Niektórzy wypełnią zeznania podatkowe na drukach CIT, przeznaczonych na rozliczenie dla fiskusa u osób prawnych, które również płacą podatek dochodowy, choć w nieco innej formie. Sprawdźmy, jakie grupy podatników wypełniają zeznania podatkowe PIT, a jakie będą rozliczały się z urzędem skarbowym z wykorzystaniem druków CIT. Do jakiej grupy się zaliczasz?czytaj dalej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w miejsce ulgi na nowe technologie

Działalność badawczo-rozwojowa pozwala na rozwój nie tylko pojedynczym firmom, ale i całej branży czy gospodarki narodowej jako takiej. Niestety, ale podejmowanie takich działań wiąże się z koniecznością poniesienia z tego tytułu pewnych wysokich kosztów. Nie można ich uniknąć, ale za to mogą stać się podstawą skorzystania w rozliczeniu rocznym PIT ze szczególnej ulgi. Ulga na działalność badawczo-rozwojową istnieje od niedawna w przepisach podatkowych, ale już wielu przedsiębiorców zaczęło się nią interesować. Dotychczas funkcjonowała na gruncie polskiego prawa podatkowego ulga na nowe technologie i ulga na innowacje. Na czym one polegały i czy nowa ulga będzie bardziej dostępna dla przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych?czytaj dalej

Planuję otwarcie własnej firmy - w którym momencie muszę zadeklarować metodę opodatkowania?

Osoba fizyczna może założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, co wymaga uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców. Wraz z rejestracją firmy, przedsiębiorca zobowiązuje się do opłacania podatków z tytułu uzyskiwanych przychodów. Jak firma powinna płacić podatki? To zależy od tego, jaka metoda opodatkowania została zadeklarowana przez osobę fizyczną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Opodatkowanie firm podatkiem PIT odbywa się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania, które wskazują ponadto, na jakich drukach PITy powinni rozliczać się z fiskusem przedsiębiorcy. W którym momencie młody przedsiębiorca powinien zadeklarować wybraną metodę opodatkowania?czytaj dalej

Czy liniowcem może być wyłącznie właściciel firmy - kto ma prawo do rozliczeń z fiskusem metodą podatku liniowego

Podatnicy w Polsce, mający nieograniczony obowiązek podatkowy, muszą co roku rozliczać się z fiskusem z dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest skala podatkowa, zakładająca opodatkowanie dochodów do wysokości 85 528 zł rocznie stawką 18%, a nadwyżki według stawki 32% podatku dochodowego. Alternatywną możliwością rozliczania podatku Pit jest wybór liniowej formy opodatkowania. Podatek liniowy jednak nie każdy podatnik może opłacać. Czy tylko PITy przedsiębiorców mogą wykorzystywać podatek liniowy jako metodę rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?czytaj dalej

Etat a własna działalność gospodarcza - porównanie formularzy PIT

Podatnik w ciągu roku podatkowego może uzyskiwać dochody z różnych źródeł, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Może to być praca na etacie, czy też własna działalność gospodarcza. Etat wymaga, aby podatnik wypełniał co roku druki PITy na podstawie przekazanej przez pracodawcę informacji podatkowej PIT-11. Z kolei formularze PITy z działalności gospodarczej muszą być sporządzane na podstawie danych księgowych z firmy. Zatem jakie formularze PITy są przeznaczone dla działalności gospodarczej, a jakie wypełniane są w przypadku pracy na etacie?czytaj dalej

Czy dane podatkowe firm mogą być podawane do opinii publicznej?

Fiskus gromadzi dane podatkowe dotyczące wielu różnych podmiotów, między innymi prywatnych podatników, firm będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Urzędy skarbowe w Polsce obowiązuje tajemnica skarbowa. Wkrótce zostanie ona częściowo uchylona, za sprawą przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na czym będzie to polegać?czytaj dalej

Zamknięcie roku w firmie w kontekście zobowiązań PIT

Każda firma prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest zobowiązania odprowadzać swoje podatki do urzędu skarbowego, według wybranej metody opodatkowania. Jakie obowiązki jako przedsiębiorca będziesz miał na zakończeniu roku podatkowego? Na jakim druku i do kiedy powinieneś przygotować PIT?czytaj dalej

Jak rozliczyć się z dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika?

Płatnik podatku dochodowego jest podmiotem, który zobowiązany jest do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samej kwoty podatku. Podatnik z kolei uzyskuje przychody lub dochody, które stanowią podstawę opodatkowania, od której opłacana jest należność podatkowa na rzecz fiskusa. Jakie rozliczenie PIT będę składał, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskiwałem dochodu bez pośrednictwa płatnika?czytaj dalej

Czy warto rozliczać się ryczałtem? Czyli roczny PIT przedsiębiorcy

Jedną z metod rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych przez przedsiębiorców jest ryczałt ewidencjonowany. Kiedy przedsiębiorca wybiera ryczałt jako formę opodatkowania podatkiem PIT, automatycznie bierze na siebie obowiązek ewidencjonowania na potrzeby przyszłego rozliczenia podatkowego wyłącznie przychodów. Od nich bowiem opłacany jest podatek należny fiskusowi. Kiedy ryczałtowiec rozlicza swój PIT i na jakim druku? Czy ryczałt w każdym przypadku będzie korzystną formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?czytaj dalej

Czy metoda opodatkowania kartą podatkową jest wygodną opcją dla polskiej średniej firmy?

Karta podatkowa niczym nie przypomina innych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polskich podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie ma tu mowy o podstawie opodatkowania. Przedsiębiorca jako kartowicz odprowadza po prostu stałą stawkę podatku, wyrażoną w formie liczbowej i rozlicza się z fiskusem na druku PIT-16A. Czy taka metoda opodatkowania będzie wygodna dla firmy średniej wielkości? Jaka firma może zastosować opodatkowanie na zasadach właściwych dla karty podatkowej?czytaj dalej

Dla kogo ulga za złe długi - informacje

Ulga za złe długi może się nam różnie kojarzyć, ale nie dotyczy ona długów jako takich, a konkretnych wierzytelności. Zdarza się, że przy wystawianiu faktury VAT sprzedający towary lub świadczący usługi nie ma pewności, czy odbiorca ją opłaci. Nie oznacza to jednak, że czynny podatnik VAT ma zaniechać opłacania od takiej faktury należnego podatku VAT na rzecz fiskusa. Jeśli jednak płatność za fakturę nie nastąpi, to ulga za złe długi znajduje swoje zastosowanie. Chcesz wiedzieć, kto właściwie może z niej skorzystać i jaka jest jej konstrukcja? Przeczytaj nasz poradnik.czytaj dalej

Rozliczenia podatkowe kartowiczów - poradnik

Karta podatkowa jest prostą formą rozliczenia z fiskusem, w związku z koniecznością odprowadzenia przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Kartowicz składa rozliczenie podatkowe PIT z wykorzystaniem druku PIT-16A. Jak go wypełnić i kto konkretnie może być kartowiczem?czytaj dalej

Rozliczenie roczne "kartowicza", czyli deklaracja na formularzu PIT-16A

Osoby prowadzące w Polsce pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wybrać jedną z czterech metod rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z nich jest karta podatkowa. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na takie rozliczenie roczne z podatku dochodowego, to jako kartowicz wypełnia je, korzystając z odpowiedniego druku. Jest to formularz PIT-16A, zaś deklaracja PIT kartowicza powinna być złożona w Urzędzie Skarbowym w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego.czytaj dalej

A, B, C podatku liniowego - formularz PIT-36L

Przedsiębiorcy prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pozarolniczą działalność gospodarczą muszą wybrać jedną z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z możliwości jest podatek liniowy, a przedsiębiorcy opodatkowani w ten sposób wypełniają jako roczne rozliczenie podatkowe druk Pit-36L. Ich formularze PITy są składane we właściwych urzędach skarbowych w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Co jest podstawą opodatkowania przy podatku liniowym? Czy liniowcy mają prawo do skorzystania w swoich rozliczeniach rocznych z ulg i preferencji w opodatkowaniu?czytaj dalej

Prezenty pod choinkę dla kontrahentów a podatek dochodowy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przedsiębiorcy mogą kupować dla swoich kontrahentów symboliczne podarunki. Kwestią sporną pozostaje, w jaki sposób takie prezenty, i czy w ogóle, wpływają na podatek dochodowy od osób fizycznych, jaki opłaca przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Czy podatki firmy będą mogły uwzględnić w kosztach podatkowych wydatki na prezenty dla kontrahentów? Jak będzie wyglądało wówczas rozliczenie roczne przedsiębiorcy?czytaj dalej

Możliwe metody opodatkowania dla nowo otwartej własnej działalności gospodarczej

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, młody, świeżo upieczony przedsiębiorca, ma obowiązek wybrania metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Musi ją wpisać w formularzu rejestracyjnym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w druku CEIDG-1, chyba że jego wybrana forma prawna działalności zobowiązuje go do zgłoszenia się do Krajowego Rejestru Sądowego i zarejestrowania spółki. Generalnie własna działalność gospodarcza może być opodatkowana na cztery różne sposoby: według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Na co zatem przedsiębiorca powinien się zdecydować i jakie rozliczenia PITy będzie składał w każdym z powyższych przypadków?czytaj dalej

Czy ulga na nowe technologie jeszcze w Polsce obowiązuje?

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce są zobowiązani do składania co roku rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, do właściwego względem ich miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. PIT roczny firmy powinien być sporządzany na odpowiednim druku, dostosowanym do wybranej przez właściciela firmy metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Najbardziej popularny jest przy tym PIT-36, właściwy dla osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika. W PIT-36 istnieje możliwość zastosowania preferencji i ulg podatkowych. Czy wśród nich będzie obecna ulga na nowe technologie? Na jakich zasadach obowiązuje ta ulga aktualnie?czytaj dalej

Z jakich ulg możemy skorzystać, składając rozliczenie PIT36

Wypełniając deklaracje podatkowe roczne podatnicy mają prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, o ile formularz podatkowy, którym się posługują umożliwia zastosowanie ulg i oni sami spełniają wymagania prawne właściwe dla danej ulgi. Jeśli podatnik posługuje się rozliczeniem PIT36 będzie miał szerokie możliwości zastosowania w nim ulg podatkowych. Rozliczenie pit na druku PIT-36 wypełniają podatnicy rozliczający się z fiskusem za pomocą skali podatkowej. Z jakich ulg i odliczeń podatkowych oraz innych preferencji związanych z podatkiem dochodowym mogą oni przy tym skorzystać?czytaj dalej

Bracia prowadzą oddzielne (jednoosobowe) firmy - jak przekształcić je we wspólną spółkę cywilną?

Firma jednoosobowa zwykle jest zakładana na początku drogi w biznesie przedsiębiorcy. Jest ona opłacalną formą prowadzenia działalności przy rozpoczynaniu prowadzenia firmy, ale z czasem odpowiedzialność ponoszona przez osobę fizyczną staje się zbyt duża, a podjęcie nowych inwestycji zbyt ryzykowne. Wtedy warto zastanowić się nad tym, aby własna działalność gospodarcza została przekształcona w spółkę. Jednoosobowa działalność może zostać zamieniona na przykład na spółkę cywilną. Jak rozlicza się spółka cywilna w ramach PIT? Czy jej rozliczenie podatkowe składane jest na takich samych zasadach, jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy można połączyć dwie prowadzone oddzielnie działalności dwóch braci w jedną, wspólną spółkę cywilną?czytaj dalej

Czy mąż prowadzący firmę może rozliczyć wspólny PIT z niepracującą żoną?

Wspólny PIT małżonków jest jedną z preferencji przysługujących formalnym małżeństwom, jeśli spełniają one określone wymagania wskazane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenia Pity małżonków zwykle pozwalają na zoptymalizowanie wysokości należnego fiskusowi podatku dochodowego za dany rok podatkowy. Czy w sytuacji, w której mąż prowadzi własną firmę, a jego żona nie pracuje, można dokonać rozliczenia wspólnego PIT?czytaj dalej

Ulga na nowe technologie - jakie warunki trzeba spełnić, jak udokumentować

Przedsiębiorcy uzyskujący dochody w Rzeczpospolitej Polskiej lub też ze źródeł zagranicznych, ale podlegających opodatkowaniu w Polsce, mają obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z fiskusem na początku kolejnego roku podatkowego w związku z ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT opłaca się według wybranej przez podatnika metody opodatkowania. PITy firm mogą być między innymi składane z wykorzystaniem druków PIT-36, przeznaczonych dla podatników uzyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Deklaracja PIT-36 stwarza szerokie możliwości optymalizacji podatkowej, ponieważ istnieje w jej przypadku możliwość skorzystania z wielu odliczeń i preferencji podatkowych. Ulgi podatkowe dla firm przyznawane są z tytułu na przykład wykorzystywania w działalności gospodarczej nowoczesnych technologii. Na jakich zasadach wykorzystywana jest w rozliczeniach rocznych PIT przedsiębiorców ulga na nowe technologie?czytaj dalej

Roczny PIT firmy jednoosobowej

Jednoosobowa działalność gospodarcza podlega rejestracji urzędowej, podobnie jak wieloosobowe firmy. Należy w tym celu wypełnić formularz CEIDG-1 podając najważniejsze dane o firmie oraz m.in. wybraną metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Formularz składa się do Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca może zdecydować się na opodatkowanie według jednej z czterech dostępnych metod. Jego wybór wpływa na to, jaki roczny PIT złoży w kolejnym roku podatkowym w Urzędzie Skarbowym. Na jakich drukach należy składać pity firm jednoosobowych i czy rozliczenie roczne wypełniane jest w takim przypadku na jakiś szczególnych zasadach?czytaj dalej

Przepisy podatkowe w pigułce - na co zwrócić uwagę przy otwieraniu własnej firmy?

Własna działalność gospodarcza to sposób na uniezależnienie się od pracodawcy i na uzyskiwanie wyższych przychodów niż w przypadku zatrudnienia etatowego. Firma jest także dużym zobowiązaniem dla przedsiębiorcy, także pod względem podatkowym. Przepisy podatkowe wskazują, że każda firma musi płacić podatki dochodowe czy podatki VAT ze swojej działalności. Na jakie kwestie trzeba zwrócić uwagę w kontekście podatku PIT przy otwieraniu własnej działalności firmowej?czytaj dalej

Nowsze artykuły