ulgi podatkowe


Przeczytaj koniecznie o wszystkich aktualnych ulgach i preferencjach podatkowych - jakie odliczenia możemy stosować?

Darowizny na Kościół a zeznanie PIT roczne

Wypełniając zeznanie PIT roczne podatnik w wielu przypadkach będzie mógł obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa, zwłaszcza, jeśli rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Jedną z ulg podatkowych, jaką można zastosować, składając deklaracje Pity jest ulga na darowiznę. Nie wszystkie darowizny będą podlegały odliczeniu w PIT. Na pewno będzie można go dokonać, jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym składał datki na kościół. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że darowizny na Kościół podlegają, według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podatkowemu. Czy można odliczyć zatem dowolną kwotę darowizny na Kościół w rocznym formularzu PIT, czy odliczenie podlega jakimkolwiek limitom?czytaj dalej

Ulga na leki niezwiązane bezpośrednio z niepełnosprawnością - informacje

Roczne zeznania podatkowe Pity osób niepełnosprawnych mogą pod pewnymi warunkami, uwzględniać ulgę podatkową na rehabilitację. Jest to ulga rehabilitacyjna, której integralną częścią jest ulga na leki. Czy zeznanie PIT osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może uwzględnić ulgę na zakup leków, które nie są związane z niepełnosprawnością podatnika? Na jakie leki przysługuje odliczenie podatkowe?czytaj dalej

Ulga na dziecko z poprzedniego małżeństwa żony

Rozliczenia PITy małżeństw wychowujących wspólnie dzieci mogą ujmować ulgę prorodzinną. Ulga na dziecko może być też ujmowana osobno w PIT męża lub w PIT żony, jeśli na przykład dotyczy wyłącznie dziecka jednego ze współmałżonków. Czy ulga prorodzinna znajdzie swoje zastosowanie, jeśli ojczym wychowuje dziecko z pierwszego małżeństwa żony?czytaj dalej

Które ulgi podatkowe są najpopularniejsze wśród Polaków?

Katalog ulg podatkowych w rozliczeniach PITy jest bardzo szeroki, ale trzeba też spełnić wiele warunków, aby zastosować odpowiednie odliczenia w swoim rozliczeniu rocznym PIT. Jakie ulgi podatkowe są wykorzystywane najczęściej przez polskich podatników? Czy jest to ulga na dziecko, czy raczej ulga rehabilitacyjna? Jak często Polacy korzystają z takich ulg w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych PITy?czytaj dalej

Dla kogo ulga budowlana i remontowa - zestawienia PITy

Składając zestawienia PITy w Urzędzie Skarbowym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, podatnicy mają możliwość obniżenia swojego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa o ulgi i odliczenia, przy których spełniają określone prawem warunki. W przepisach podatkowych katalog ulg przez kilkanaście ostatnich lat ulegał wielu modyfikacjom, w wyniku których część ulg zostało wygaszonych, a pojawiły się nowe. Obecnie w ustawie o PIT na próżno można szukać ulgi budowlanej czy remontowej, a jednak niektórzy podatnicy z powodzeniem korzystają z tych ulg jeszcze w chwili obecnej. Jak to możliwe? Ulga budowlana i ulga remontowa w PIT wykorzystywana jest na zasadach praw nabytych do ulg, w okresie ich obowiązywania. Istnieje również ulga budowlana, polegająca na możliwości odliczenia części zapłaconego podatku VAT od materiałów budowlanych. Jak zestawienia PITy powinny ujmować takie ulgi podatkowe i kto właściwie będzie miał do nich prawo?czytaj dalej

Czy zakup roweru treningowego dla niepełnosprawnego podatnika podlega pod ulgę rehabilitacyjną?

Osoby niepełnosprawne są traktowane w sposób szczególny przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Mają oni prawo do skorzystania w rozliczeniu rocznym z ulgi rehabilitacyjnej. Niepełnosprawny podatnik składając rozliczenie PIT z ulgą może zoptymalizować wysokość podatku należnego fiskusowi. Ulga rehabilitacyjna może dotyczyć wydatków na sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej. Czy w katalogu wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną będzie mieścił się zakup roweru treningowego dla niepełnosprawnego podatnika? W jaki sposób rozliczyć taką ulgę w rocznej deklaracji podatkowej?czytaj dalej

Gdy leki nie są bezpośrednio związane z niepełnosprawnością, to możemy nadal odliczyć je dzięki uldze na leki?

Rozliczenie Pit osoby posiadającej orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, mającego ją na utrzymaniu, może uwzględnić odliczenie w postaci ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna jest przyznawana w związku z ponoszeniem kosztów rehabilitacji niepełnosprawnego podatnika oraz w związku z przystosowaniem jego przestrzeni życiowej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. PIT niepełnosprawnego podatnika może uwzględniać również ulgę związaną z zakupem leków. Ulga na leki przyznawana jest jednak tylko na leki zalecone przez specjalistę. Czy konieczne jest, aby miały one związek z niepełnosprawnością podatnika korzystającego z ulgi na rehabilitację?czytaj dalej

Czy ulga na leki obejmuje wszystkie rodzaje produktów do zakupienia w aptece?

Osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie takich osób mogą skorzystać w rocznych rozliczeniach podatkowych z ulgi rehabilitacyjnej, której integralnym elementem pozostaje ulga na leki. Roczne PITy podatników uprawnionych do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać wydatki na leki, choć nie w pełnej wysokości. Podatnicy mają czasem problem z określeniem, które medykamenty mogą rzeczywiście podlegać rozliczeniu, a które nie. Ustawa o PIT jasno wskazuje nie tylko na to, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki, ale i jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi.czytaj dalej

Komu nie przysługują prawa do ulgi odsetkowej - wątpliwości podatników

Niektóre obowiązujące w poprzednich latach ulgi podatkowe obecnie już nie funkcjonują w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do takich ulg podatkowych niewątpliwie należy zaliczyć ulgę odsetkową. Roczne PITy podatników mogą jednak uwzględniać odliczenie takiej ulgi. Jak to możliwe, że wciąż można złożyć PIT z ulgą odsetkową, choć ulgi tej na próżno można szukać w aktualnych przepisach o PIT? Ulga odsetkowa obowiązuje bowiem na zasadach praw nabytych. Tylko niektórzy podatnicy mają prawo do korzystania z ulgi odsetkowej. Komu nie będzie ona udostępniona?czytaj dalej

Kto nie ma prawa do ulgi na krew w zeznaniu PIT?

Ulga na krew, nazywana również ulgą dla krwiodawców, przysługuje z tytułu dokonania w poprzednim roku podatkowym darowizny krwi. Podatnicy składają zeznanie PIT mogą rozliczyć taką ulgę, zmniejszając swoje zobowiązanie wobec fiskusa w związku z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kiedy rozliczenie Pit podatnika może uwzględniać ulgę na krew, a kiedy nie będzie to możliwe?czytaj dalej

Czy zarobki małoletniego dziecka skreślają ulgę na dziecko?

Jedną z najczęściej stosowanych w Polsce ulg podatkowych pozostaje ulga na dziecko. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo określa, w jakich przypadkach ulga ta jest możliwa do zastosowania. Generalnie, PIT z ulgą rodzinną składa w Urzędzie Skarbowym rodzic lub rodzice, opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy, którzy spełniają kryterium dochodowe i opiekowali się dzieckiem przez co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Czy jednak zarobki małoletniego dziecka, na przykład z tytułu wykonywania wakacyjnej pracy na umowę zlecenie, likwidują możliwość zastosowania w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT ulgi na dziecko?czytaj dalej

Zwrot podatku z tytułu ulgi na dzieci - jaki PIT?

Zwrot podatku dla podatnika z tytułu rocznego rozliczenia podatkowego może być dokonany w związku z zastosowaniem różnych ulg i preferencji podatkowych. Jedną z nich jest ulga na dziecko. Deklaracja podatkowa roczna, która ujmuje taką ulgę pozwala na odliczenie określonej kwoty, której wysokość zależy od liczby wychowywanych dzieci w rodzinie. Jakie formularze PITy z ulgą rodzinną można złożyć? Czy każde rozliczenie roczne PIT podatnika wychowującego i sprawującego opiekę nad dzieckiem może uwzględniać ulgę rodzinną?czytaj dalej

Jakiego rodzaju wydatki możemy na pewno zakwalifikować do tych poniesionych na cele rehabilitacyjne, czyli Pit z ulgą

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku określa, w jakich przypadkach formularze PITy podatników mogą uwzględniać ulgę rehabilitacyjną. Ogólnie rzecz ujmując, podstawą do jej zastosowania są wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na dostosowanie mieszkania czy domu osoby niepełnosprawnej do jej indywidualnych potrzeb wynikających np. z ograniczonej możliwości poruszania się. Pit  z ulgą rehabilitacyjną złożyć mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie. Adaptacja mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego podatnika pozwala na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej w PIT, choć nie wszystkie remonty i elementy wyposażenia mieszkania będą wchodziły w obręb takiej ulgi. Jakie właściwie wydatki na pewno będzie można zakwalifikować do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne?czytaj dalej

Ulga na krew w PIT w przypadku jednorazowego oddania krwi - czy to możliwe?

Oddając nieodpłatnie krew oraz/lub jej składniki, takie jak czerwone krwinki lub osocze, można uzyskać status honorowego dawcy krwi. W jednym roku kalendarzowym mężczyzna będący krwiodawcą, może oddać 2,7 litra krwi, natomiast górna granica roczna dla kobiety to 1,8 litra. Aby osiągnąć roczne maksimum, należy w tym celu kilka razy w roku udać się do punktu pobrań, jednak ani ustawodawcy, ani też lekarze nie dzielą krwiodawców na lepszych lub gorszych ze względu na to, jaką ilość mililitrów krwi oddali w danym okresie czasu. Nieodpłatne krwiodawstwo jest uważane za czyn szlachetny, który nie może być rozpatrywany pod kątem „stażu” krwiodawcy. Prawdą jest natomiast, iż statusy zasłużonego oraz honorowego dawcy krwi przeznaczone są dla osób, które oddały niemałą ilość krwi.czytaj dalej

Czy w PIT możemy odliczyć kwoty na leki niezwiązane z niepełnosprawnością?

Osoby niepełnosprawne składając PIT, mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej związanej z ich niepełnosprawnością. Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie w rocznym PIT wydatków związanych z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, wydatków na dostosowanie przestrzeni życiowej takiej osoby do jej indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz wydatków na lekarstwa: ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej. Czy odliczenie z tytułu ulgi na leki można dokonać, jeśli kupowane przez osobę niepełnosprawną farmaceutyki, to leki niezwiązane z niepełnosprawnością podatnika?czytaj dalej

Dodatek do zasiłku rodzinnego a rozliczenie PIT z ulgą na dziecko - czy to się wyklucza?

Ulga na dziecko, to jednak z atrakcyjniejszych ulg, z jakich korzystamy przy okazji rocznych rozliczeń z fiskusem. Jeśli tylko w naszym druku rozliczenie pit  wykażemy odpowiednie dochody (od nich bowiem dokonujemy odpisu), możliwym jest odpisanie nawet ponad dwóch tysięcy złotych (jeśli rozliczamy co najmniej dwójkę dzieci). Jednak nie zawsze coś, co z pozoru wydaje się atrakcyjnym, takim jest w rzeczywistości. Ulga rodzinna w pit, jaka już od kilku co najmniej lat funkcjonuje w naszym prawie podatkowym, umożliwia rodzicom zastosowanie preferencyjnego rozliczenia się z fiskusem. Rozliczenie to polega na pomniejszeniu swojego podatku (wyliczonego wcześniej na podstawie dochodu) o kwotę przysługującej nam ulgi, jaką jest ulga na dziecko. Na pierwszy rzut oka, można powiedzieć, że rozliczenie dzieci i zastosowanie ulgi prorodzinnej daje nam szanse na duża oszczędność, a tym samym na duży zwrot podatku, który niejednokrotnie przekracza nawet kwotę dwóch tysięcy złotych (jeśli np. rozliczamy dwójkę naszych dzieci).czytaj dalej

Czy pobyt w sanatorium może być odliczony w PIT niepełnosprawnego podatnika w ramach ulgi?

Zadaniem sanatoriów jest prowadzenie zabiegów leczniczych dla pacjentów, którzy są do nich wysyłani na zalecenie lekarza prowadzącego. Co roku wielu niepełnosprawnych korzysta z możliwości odbycia turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego w sanatoriach w całej Polsce, ponosząc z tego tytułu pewne koszty. Czy mogą one stanowić podstawę do zastosowania w PIT ulgi dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów? Czy w takim przypadku będzie mogła zostać wykorzystana ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT niepełnosprawnego podatnika?czytaj dalej

Dostępne ulgi dla rozliczeń rocznych PIT

Rozliczenie roczne PIT podatnika powinno uwzględniać jego roczne przychody i ewentualnie koszty ich uzyskania, jeśli rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej lub podatku liniowego. W obu tych przypadkach podstawą opodatkowania podatkiem PIT jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem uzyskanym przez podatnika, a kosztem podatkowym.czytaj dalej

Czy ulga prorodzinna obowiązuje zawsze, niezależnie od wysokości zarobków rodzica?

W 2013 roku wprowadzono w życie wiele nowych przepisów do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Między innymi, zmiany te dotyczyły funkcjonowania ulgi na dziecko. Już w rozliczeniach za poprzedni rok podatkowy podatnicy nie mogli stosować swobodnie ulgi prorodzinnej, bowiem znaczenia nabierał limit uzyskanych przez nich dochodów. Ulga prorodzinna w poprzednim systemie podatkowym przysługiwała wszystkim rodzicom i opiekunom dzieci, bez względu na ich dochody roczne.czytaj dalej

Dla kogo ulga na dziecko - warunki do skorzystania z odliczenia

Podatnicy składając swoje roczne rozliczenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok podatkowy, mają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego fiskusowi w związku z opodatkowaniem dochodów lub przychodów, o przysługujące im ulgi i preferencje. Jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce jest ulga na dziecko.czytaj dalej

Wczoraj złożyłem PIT37, ale zapomniałem dołączyć PIT-0 (jestem dawcą krwi) - co teraz?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika, powinni złożyć do Urzędu Skarbowego swoje rozliczenie roczne na druku PIT37. Deklaracja Pit-37 stwarza szerokie możliwości w zakresie korzystania przez podatników z licznych ulg i preferencji podatkowych.czytaj dalej

Nowsze artykuły